Nie dla dodatkowego egzaminu z chemii, fizyki, biologii, historii i geografii dla ośmioklasistów

       

Warszawa, 16 marca 2021 roku               Minister Edukacji Narodowej     

Przemysław Czarnek   

                              

Ministerstwo  Edukacji  Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25,

00-918 Warszawa

   

 

  Apeluję w imieniu wszystkich poniżej podpisanych o zniesienie dodatkowej, czwartej części egzaminu ośmioklasisty.
 
Według danych z Centralnej Komisji Edukacyjnej w roku szkolnym 2021/2022 uczniowie kończący ósmą klasę będą pisać dodatkowy (czwarty) egzamin zewnętrzny, który obejmuje przedmiot do wyboru: historię, geografię, biologię, fizykę oraz chemię.
Dzieci, które kończą podstawówkę nie stają się nagle dorosłymi, a stawia im się zadanie ponad ich możliwości psychofizyczne - muszą decydować o swojej przyszłości, deklarując się na wybór danego przedmiotu. Egzamin wówczas ma charakter małej matury.
 
Szkoły ponadpodstawowe będą stawiać większe wymagania dla absolwentów podstawówek, a to oznacza większy stres dla ucznia i zmniejszenie szans dostania się do upragnionej szkoły.
Materiał edukacyjny, który uczniowie muszą sobie przyswoić jest wg specjalistów przeciążony. (https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1405117,raport-men-o-szkole-wady-polskiej-edukacji.html)

 
     Pamiętajmy o dzieciach i nie zabierajmy im dzieciństwa!