NIE dla kolei przez rezerwat i osiedla.

Łódź, 23 lutego 2020. 

 

Pan Marcin Horała

Sekretarz Stanu

Pełnomocnik Rządu

ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego RP

 

 

PETYCJA

mieszkańców Łodzi i miejscowości ościennych dotycząca sprzeciwu wobec proponowanych przez Centralny Port Komunikacyjny wariantów przebiegu linii komunikacyjnej nr 85 przez Park Zdrowie, Zajezdnię Muzealną Brus Osiedle Złotno i miasto Konstantynów Łódzki.

 

NIE DLA KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI W WARIANTACH DOTYCZĄCYCH CIĄGU 9, LINI NR 85.

Wnosimy kategoryczny sprzeciw wobec proponowanych przez Port Komunikacyjny powyższych wariantów przebiegu Kolei Dużych Prędkości. Niosą one ze sobą szkody dla mieszkańców i naszego miasta. Planowany korytarz KDP biegnie przez Park Zdrowie, gdzie zaplanowano budowę tunelu. Nasze doświadczenia  wskazują na to, że budowa tego typu tuneli często powoduje zmianę w strukturach ziemi i nawodnienia terenu., co może spowodować wysychanie drzew. Na terenie tego Parku znajduje się 18 pojedynczych drzew – pomników przyrody oraz rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie. Co więcej podany wariant przebiega przez istniejące zabudowane domami osiedla i tereny przeznaczone do zabudowy jednorodzinnej. Spowoduje to nie tylko konieczność przesiedlenia się wywłaszczanej ludności i zakłócenie spokoju okolicznych mieszkańców poprzez ogromy hałas i trudności komunikacyjne.  Co więcej wypłoszy to okoliczne zwierzęta i ptaki. Inwestycja przyczyni się do obniżenia wartości okolicznych działek, co poskutkuje zubożeniem nawet kilku tysięcy osób. Dotychczasowe trasowanie linii uznajemy za korzystniejsze. Podkreślamy, że zmiana lokalizacji korytarza KDP marginalizuje Port Lotniczy im Władysława Reymonta w Łodzi, zwłaszcza, że projektowana wcześniej trasa zakładała wykorzystanie istniejącego bardziej akceptowalnego społecznie śladu torowiska. Projekt poprzedniego wariantu był sfinansowany z pieniędzy Unii Europejskiej, które zostaną zmarnotrawione. Wnosimy o przywrócenie poprzedniego projektu KDP w województwie łódzkim. Oficjalnie zgłaszamy sprzeciw wobec nowej lokalizacji linii KDP przedstawionej i konsultowanej przez Centralny Port Komunikacyjny.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Michał Hadryś będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...