NIE dla Lex Dewloper Mickiewicza 63


Jako mieszkańcy sprzeciwiamy się planowanej przez deweloperską spółkę Yareal Polska inwestycji przy ul. Adama Mickiewicza 63. Inwestycja ma być realizowana na podstawie specustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, potocznie zwanej Lex Deweloper.

Ww. ustawa umożliwia realizację inwestycji mieszkaniowych wbrew zapisom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka przy ul Mickiewicza 63 jest przeznaczona pod zabudowę o funkcji usługowej, handlowej, biurowej oraz zabudowę budynkami administracji, z dopuszczeniem modernizacji istniejącego obiektu.

Blok w kształcie litery “L” o wysokości 7 pięter ma powstać w miejscu istniejącego budynku biurowego Megadex, który został przeznaczony do wyburzenia. Jego lokalizacja zasłoni okna w budynkach położonych przy ul. Marii Kazimiery 26 oraz Adama Mickiewicza 65, co ograniczy ich mieszkańcom dostęp do światła słonecznego. Nie pozostanie to bez negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców. Dodatkowo bryła budynku w kształcie litery “L” będzie natężała hałas generowany przez tramwaje zawracające na pętli Marymont-Potok, bowiem obydwie wewnętrzne ściany budynku będą stanowiły ekran wzmacniający już obecnie nadmierny hałas dobiegający z pętli, co również negatywnie wpłynie na standard życia mieszkańców. Pętla tramwajowa nie jest przystosowana do wagonów nieposiadających wózków obrotowych z kołami, co powoduje permanentne, bardzo dokuczliwe i uciążliwe dla mieszkańców piski o wysokim natężeniu.

Co więcej, sprzeciwiamy się realizacji inwestycji w trybie lex deweloper ze względu na to, że plan zagospodarowania przestrzennego powinien być głównym dokumentem planistycznym, który definiuje nie tylko jak wygląda dzielnica, ale również jak wygląda rozmieszczenie w niej usług publicznych. Inwestor nie ukrywa, że nadrzędnym celem planowania zabudowy mieszkaniowej w tym miejscu jest zwiększenie efektywności ekonomicznej, tj. maksymalizacja zysków, które będą wyższe w przypadku zabudowy mieszkaniowej niż w przypadku zabudowy usługowej czy biurowej.

Zgoda na realizację inwestycji przy ul. Mickiewicza 63 to działanie na korzyść dewelopera i jego zysków. Intensywna zabudowa w tym miejscu wpłynie negatywnie na warunki życia mieszkańców sąsiadujących z nią nieruchomości i pogorszy ich dobrostan. Ponadto będzie głęboką ingerencją w strukturę osiedla i istniejącą od wielu lat tkankę społeczną. Zwiększenie intensywności zabudowy nie doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkołach, a już teraz mamy problemy ze znalezieniem dla naszych dzieci miejsc w publicznych placówkach zlokalizowanych blisko naszych domów.

Uważamy, że Rada Dzielnicy Żoliborz oraz Rada Miasta powinna promować wysokie standardy urbanistyczne i zapobiegać sytuacjom, w których dogęszczanie zabudowy w Warszawie prowadzone jest wbrew wcześniej uchwalonym przez władze samorządowe planem zagospodarowania przestrzennego. Żoliborz jest już intensywnie zabudowywany budynkami mieszkalnymi zgodnie z zapisami planu dedykującymi konkretne tereny pod taką zabudowę i nie ma potrzeby obchodzenia zapisów miejscowych planów w poszukiwaniu dodatkowego terenu pod kolejną zabudowę mieszkaniową w naszej dzielnicy.

Inwestycje mieszkaniowe realizowane wbrew zapisom ustalonych wcześniej na podstawie analiz prowadzonych przez urbanistów, architektów i urzędników – opiniowanych przez mieszkańców – planów miejscowych, jest stawianiem interesu ekonomicznego deweloperów ponad interes publiczny w myśl dominującej obecnie w budownictwie reguły “uspołecznijmy koszty, sprywatyzujmy zyski”. Dlatego wzywamy zarówno radne i radnych Dzielnicy Żoliborz, jak i radne i radnych m.st. Warszawy, do negatywnego zaopiniowanie i odrzucenia wniosku o ustalenie lokalizacji dla inwestycji przy ul. Adama Mickiewicza 63 i.

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Magdalena do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...