Nie dla likwidacji biblioteki Wydziału Chemii UMK

Społeczność Studentów, Doktorantów i Pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

Szanowna Magnificencjo Rektorze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

  Społeczność studentów oraz pracowników Wydziału Chemii na UMK zgłasza sprzeciw w sprawie zamknięcia biblioteki wydziałowej. Bardzo zaniepokoiła nas informacja o możliwości likwidacji owej placówki z naszego wydziału.

  Biblioteka Wydziału Chemii jest ważnym miejscem dla naszej społeczności. Odbywają się w niej seminaria, wykłady oraz spotkania grup studentów i pracowników. Prowadzący badania studenci, doktoranci oraz pracownicy dzięki obecności biblioteki na wydziale mają ciągły dostęp do potrzebnych materiałów, z których mogą korzystać na bieżąco, bez potrzeby ciągłego opuszczania budynku wydziału. Jest również miejscem nauki dla studentów i doktorantów. W jej zbiorach znajdują się skrypty do przeprowadzanych na wydziale zajęć oraz czasopisma w których umieszczane są artykuły pisane przez pracowników, doktorantów i studentów wydziału. Mała liczba wypożyczeni książek i czasopism nie świadczy o braku zainteresowania jej zasobami, z których korzystamy głównie na miejscu w jej pomieszczeniach.

   Wyrażamy nadzieję, że nasz apel zapobiegnie likwidacji Biblioteki Wydziału Chemii UMK.  

 

Społeczność Studentów, Doktorantów i Pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Paweł. SKNCh UMK i Samorząd Studencki Wydziału Chemii UMK    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Paweł. SKNCh UMK i Samorząd Studencki Wydziału Chemii UMK do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...