NIE dla likwidacji Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku

W 2020 r. planowane jest oddanie do użytku nowo wybudowanego budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, w którym siedzibę znajdą wszystkie jego wydziały, w tym V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku przy ul. 1 Maja 15.

Likwidacja V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku i przeniesienie jego zasobów do nowego budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie jest decyzją niekorzystną, zarówno z punktu widzenia przede wszystkim mieszkańców Ziemi Puckiej, jak i samorządu Powiatu Puckiego i gmin położonych na jego terenie. Z zasobów Wydziału korzystają pracownicy Starostwa Powiatowego w Pucku oraz urzędów miast i gmin powiatu puckiego. Bieżąca współpraca z pracownikami sądu w Pucku, często realizowana w czasie osobistych wizyt w siedzibie wydziału, znacząco usprawnia realizację nałożonych na urzędy zadań. Szybkie dokonywanie wpisów w księgach wieczystych jest z korzyścią zarówno dla urzędów jak i dla samego Sądu. Zasób znajdujący się w Pucku jest niezbędny do rozstrzygania większości postępowań dotyczących odszkodowań, komunalizacji, wywłaszczeń, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości w celu zbadania stanu prawnego nieruchomości. Wszelkie niejasności w postępowaniach wyjaśniane są na miejscu, czasem kilkakrotnie w jednym postępowaniu, co pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy na korespondencję. Przeniesienie wydziału spowoduje konieczność każdorazowych wyjazdów do Wejherowa. Referat Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa otrzymuje liczne wnioski (w miesiącu kilkadziesiąt spraw) dotyczących wyjaśnień rozbieżności pomiędzy zapisem w księdze wieczystej  a operatem ewidencyjnym. Wszystkie sprawy wymagają wglądu do akt ksiąg wieczystych, a nie jedynie do elektronicznej księgi wieczystej. Podobnie, badanie starych kart dostępnych tylko  w wersji papierowej i nie poddanych cyfryzacji może się odbywać tylko w siedzibie wydziału. Przeniesienie zasobów wydziału do Wejherowa znacznie przedłuży czas prowadzonych postępowań, utrudni ich realizację jak również podniesie koszty zarówno po stronie urzędów, jak i po stronie Sądu. Aktualnie pracownik Starostwa czy urzędu gminy jest w stanie wykonać samodzielnie kwerendę akt księgi wieczystej i tym samym wykonać fotokopie niezbędnych dokumentów. Po przeniesieniu siedziby część z tych czynności wymagać będzie wymiany korespondencji pomiędzy sądem a urzędem, co wygeneruje dodatkowe koszty i wpłynie na czas postępowania.

Umiejscowienie wydziału ksiąg wieczystych w Pucku jest istotne dla mieszkańców powiatu puckiego. Obecnie wszelkie sprawy związane np. ze sprzedażą nieruchomości (pobranie wypisu z rejestru gruntów, odpisu z księgi wieczystej, zaświadczenia o samodzielności lokalu itd.) można załatwić na miejscu, w Pucku. Po przeniesieniu zasobów wydziału do Wejherowa transakcja sprzedaży nieruchomości u notariusza w Pucku będzie wymagała wcześniejszej wizyty zainteresowanego w Wejherowie. Podniesie to koszty i wydłuży czas, co nie pozostaje bez znaczenia zwłaszcza dla mieszkańców północnych krańców powiatu puckiego, w tym Półwyspu Helskiego. Dla  przykładu odległość pomiędzy Helem a Wejherowem wynosi ponad 60 km, przy czym brak jest bezpośredniego połączenia kolejowego i autobusowego. Nie bez znaczenia jest również okoliczność, że proces przenoszenia zasobów V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku do siedziby Sądu w Wejherowie uniemożliwi przez pewien czas dostęp do ksiąg wieczystych, a także utrudni kontakt z pracownikami Sądu w celu uzyskania informacji w zakresie współpracy pomiędzy urzędami a Sądem, co znacznie może wydłużyć czas załatwienia określonej sprawy.

Prosimy Pana Ministra o ponowną analizę  i podjęcie decyzji o pozostawieniu wydziału ksiąg wieczystych w Pucku. 


Starosta Pucki Jarosław Białk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Starosta Pucki Jarosław Białk do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...