Nie! dla likwidacji/fuzji IX Liceum Ogólnokształcącego

W związku z informacją o planach likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka, chcielibyśmy jako absolwenci i obecni uczniowie, zgłosić protest przeciwko decyzji podjętych przez urzędników miejskich.

Nasze liceum jako pierwsze utworzyło klasy o profilach z programami autorskimi,
tj. artystycznym, plastycznym, pedagogicznym i turystycznym. W każdej z tych klas uczniowie osiągnęli wiele sukcesów. Szczególną uwagę przykuwa klasa pedagogiczna, w której odbywa się praktyki pedagogiczne, a także można działać w szkolnym wolontariacie. Warto również zwrócić uwagę na uczących się "artystów", którzy współpracują z teatrem im. Wilama Horzycy oraz
z toruńskim Młodzieżowym Domem Kultury. Ponadto szkoła bierze udział w projekcie "Enter your future" organizacji AIESEC, w międzynarodowym programie Comenius, a także w corocznej wymianie z Artystyczną Szkołą w Filadelfii.

Zdawalność egzaminów zewnętrznych utrzymuje się na wysokim poziomie. W związku
z szeroką ofertą dla młodzieży szkoła nigdy nie miała problemu z naborem.

Połączenie naszego liceum z III Liceum Ogólnokształcącym wiąże się ze zmianą środowiska dla uczniów, a przede wszystkim przyszłorocznych maturzystów, co może niekorzystnie wpłynąć na ich wyniki w egzaminach maturalnych.

Uczniowie podczas rekrutacji świadomie i z wielu względów wybrali tę właśnie szkołę,
a nie III LO, przeniesienie ich do "Trójki" to postępowanie wbrew ich woli, naruszające prawo wolnego wyboru.

IX LO to szkoła ze świetnymi warunkami lokalowymi po termomodernizacji, posiadająca zmodernizowane boisko szkolne, salę gimnastyczną oraz skatepark. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w sprzęt audiowizualny i komputerowy połączony w ogólnoszkolną sieć. Jako pierwsza szkoła
w Toruniu wprowadziła e-Dziennik, który ułatwia przepływ informacji między rodzicami a szkołą.

Argument urzędników o niżu demograficznym do Nas nie przemawia, ponieważ dane
o malejącej liczbie uczniów znane są od kilku lat i już wtedy powinny być podejmowane odpowiednie decyzje. My, jako uczniowie nie zamierzamy płacić za niekompetencję urzędników i nie chcemy być traktowani przedmiotowo. Ze zdziwieniem przyjmujemy wypowiedzi urzędników o zainteresowaniu naszym budynkiem przez potencjalnych nabywców. Wynika z tego, że jesteśmy obiektem przetargu. Jedyną przyczyną cięć w toruńskiej oświacie jest fatalny stan finansów Torunia
i nauczyciele oraz uczniowie są jego ofiarami.

Apelujemy o poparcie wszystkich uczniów toruńskich liceów, szczególnie II i XII, jak również III LO, bo może się zdarzyć, że za rok lub dwa krótko przed wyborami zostaniecie przeniesieni na lewy brzeg Wisły, aby zostały spełnione obietnice wyborcze. Mamy nadzieję, że Radni Miasta Torunia dobrze wczytają się w Nasz apel i poprą nasz protest.

 

Uczniowie i Absolwenci "dziewiątki"