NIE dla Ordo Iuris na Uniwersytecie Jagiellońskim!

 

My, niżej podpisane i podpisani, pragniemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z fundacją Ordo Iuris. Protestujemy przeciwko organizowaniu w murach krakowskiej wszechnicy spotkania z Rebeccą Kiessling – działaczką anti-choice.

To wydarzenie, zainicjowane przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ, budzi w nas głęboki niepokój, związany z wysoce nienaukowym i fundamentalistycznym w swym przekazie tematem spotkania. Za niestosowne uważamy, aby szanowana instytucja publiczna, jaką jest Uniwersytet Jagielloński, nawiązywała współpracę z Instytutem Ordo Iuris, również za pośrednictwem studenckiego Koła Naukowego, stanowiącego integralną część uczelni. Wykorzystywanie autorytetu uznanej uczelni państwowej i jej wielowiekowej tradycji naukowej w celu promocji oraz uwiarygodnienia prezentowanych przez Ordo Iuris i Rebeccę Kiessling postulatów uznajemy za naganne; co więcej może to narazić Uniwersytet Jagielloński na spadek publicznego poszanowania i wiarygodności.

Jako mieszkanki i mieszkańcy Krakowa, studentki i studenci UJ oraz innych uczelni wyrażamy głęboką troskę o standard promowanych przez Uniwersytet Jagielloński treści, pragnąc, aby pozostały one zgodne z rzetelną i powszechnie uznaną wiedzą naukową. Jednocześnie uważamy, że spotkanie z Rebeccą Kiessling organizowane na Wydziale Prawa i Administracji UJ nie posiada wymienionych wyżej przymiotów, nie stanowi treści o charakterze naukowym, które mogłyby być poddawane dyskusji akademickiej.

Ponadto postulaty głoszone przez prelegentkę są niezgodne z obecnymi przepisami prawa polskiego i programem nauczania bioetyki, zaś w kontekście ostatnich międzynarodowych wystąpień kobiet, domagających się uznania swoich praw, wydają się wysoce niestosowne.

Chcemy, aby uniwersytet dążył do poszukiwania prawdy i poszerzania wolności człowieka w oparciu o naukowe standardy.

Dziewuchy Dziewuchom Kraków

Federacja Anarchistyczna Kraków

Sekcja Krytyki Marksistowskiej KNSF UJ

Sekcja Socjologii Krytycznej KNSS UJ

Sekcja Filozofii i Literatury KNSF UJ

Koło Naukowe Studentek i Studentów Socjologii UJ

(S)prawa Kobiet

 

 


Wiktoria Aleksandra Barańska, Dziewuchy Dziewuchom Kraków    Skontaktuj się z autorem petycji