NIE dla Ordo Iuris na Uniwersytecie Jagiellońskim!

 

My, niżej podpisane i podpisani, pragniemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z fundacją Ordo Iuris. Protestujemy przeciwko organizowaniu w murach krakowskiej wszechnicy spotkania z Rebeccą Kiessling – działaczką anti-choice.

To wydarzenie, zainicjowane przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ, budzi w nas głęboki niepokój, związany z wysoce nienaukowym i fundamentalistycznym w swym przekazie tematem spotkania. Za niestosowne uważamy, aby szanowana instytucja publiczna, jaką jest Uniwersytet Jagielloński, nawiązywała współpracę z Instytutem Ordo Iuris, również za pośrednictwem studenckiego Koła Naukowego, stanowiącego integralną część uczelni. Wykorzystywanie autorytetu uznanej uczelni państwowej i jej wielowiekowej tradycji naukowej w celu promocji oraz uwiarygodnienia prezentowanych przez Ordo Iuris i Rebeccę Kiessling postulatów uznajemy za naganne; co więcej może to narazić Uniwersytet Jagielloński na spadek publicznego poszanowania i wiarygodności.

Jako mieszkanki i mieszkańcy Krakowa, studentki i studenci UJ oraz innych uczelni wyrażamy głęboką troskę o standard promowanych przez Uniwersytet Jagielloński treści, pragnąc, aby pozostały one zgodne z rzetelną i powszechnie uznaną wiedzą naukową. Jednocześnie uważamy, że spotkanie z Rebeccą Kiessling organizowane na Wydziale Prawa i Administracji UJ nie posiada wymienionych wyżej przymiotów, nie stanowi treści o charakterze naukowym, które mogłyby być poddawane dyskusji akademickiej.

Ponadto postulaty głoszone przez prelegentkę są niezgodne z obecnymi przepisami prawa polskiego i programem nauczania bioetyki, zaś w kontekście ostatnich międzynarodowych wystąpień kobiet, domagających się uznania swoich praw, wydają się wysoce niestosowne.

Chcemy, aby uniwersytet dążył do poszukiwania prawdy i poszerzania wolności człowieka w oparciu o naukowe standardy.

Dziewuchy Dziewuchom Kraków

Federacja Anarchistyczna Kraków

Sekcja Krytyki Marksistowskiej KNSF UJ

Sekcja Socjologii Krytycznej KNSS UJ

Sekcja Filozofii i Literatury KNSF UJ

Koło Naukowe Studentek i Studentów Socjologii UJ

(S)prawa Kobiet

 

 


Wiktoria Aleksandra Barańska, Dziewuchy Dziewuchom Kraków    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Wiktoria Aleksandra Barańska, Dziewuchy Dziewuchom Kraków do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...