NIE! DLA WYCINKI LASU SOLNICKIEGO.

Do Prezydenta Miasta Białegostoku

 

MÓWIMY NIE!

wycince Lasu Solnickiego w Białymstoku mającej umożliwić realizację nieprzemyślanej inwestycji, której „napędem” są zbliżające się wybory samorządowe.

Podpisz petycję o wstrzymanie prac nad wycinką Lasu Solnickiego!  

 

wycinka_las_2.jpg

Białystok chwali zielenią. W działaniach promocyjnych i strategiach próbuje kreować się na miasto-stolicę Zielonych Płuc Polski. Tymczasem w Białymstoku od lat trwa rzeź drzew, całych kompleksów leśnych z których tak dumne próbuje być miasto. Pod ciosami toporów poległ już Las Bacieczkowski, systematycznie zabetonowywany jest Las Zwierzyniecki. Teraz pod hasłem budowy lotniska w Białymstoku rozpoczyna się wycinka 80 hektarów Lasu Solnickiego, ulubionego miejsca rekreacji tysięcy Białostoczan. 35 ha lasu przeznaczone jest do całkowitej wycinki. Dodatkowe 45 ha – do wycinki lub „regulacji”. To jakby w środku lasu ogołocić z drzew powierzchnię osiemdziesięciu boisk piłkarskich. Zaplanowane „lotnisko” – to tylko przedłużenie istniejącego już pasa startowego. Czy jest on warty 80 hektarów lasu, zniszczenia miejsca wypoczynku, systemu ekologicznego i spokoju mieszkańców?

NIE WIERZYMY, że przedłużenie istniejącego pasa startowego zmieni w jakikolwiek sposób sytuację komunikacyjną Białegostoku.

NIE WIERZYMY, że odkładana od wielu lat inwestycja w lotnisko jest działaniem przemyślanym, obliczonym na podniesienie standardu życia białostoczan.

NIE WIERZYMY, że u podstaw nagłej decyzji o rozbudowie „lotniska” leży coś więcej niż potrzeby promowania się władz miasta, jako działających na rzecz rozwijania Białegostoku.

WIEMY, że Białystok zasługuje na lotnisko, i że jest ono miastu bardzo potrzebne.

WIEMY, że istnieją, rozważane przez długie lata, lokalizacje umożliwiające zbudowanie lotniska z prawdziwego zdarzenia.

WIEMY, że można zbudować potrzebne Białemustokowi lotnisko bez bezpowrotnego zniszczenia środowiska naturalnego.

Uratujmy Las Solnicki w Białymstoku przed zniszczeniem. Stop bezmyślnej dewastacji przyrody.

Podpisz petycję o wstrzymanie prac nad wycinką Lasu Solnickiego!  

 

Stowarzyszenie Łączy Nas Białystok

O lesie Solnickim: https://pl.wikipedia.org/wiki/Las_Solnicki


Sławomir Mojsiuszko, Stowarzyszenie Łączy Nas Białystok, kontakt@lnb.org.pl    Skontaktuj się z autorem petycji