NIE dla wyłączenia królików z zakazu chowu i hodowli na futra.

 

Prezes PiS Pan Jarosław Kaczyński 
Al. Jerozolimskie 125/127 
02-017 WarszawaPremier Rządu RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8

 

 

Szanowni Państwo!

W najnowszych projektach Ustawy o Ochronie zwierząt, zgłoszonych zarówno z ramienia PiS jak i PO oraz Nowoczesnej znajduje się zapis mówiący o zakazie hodowania zwierząt na futra.

Projekty można znaleźć tutaj:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-751-2017/$file/8-020-751-2017.pdf

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-765-2017/$file/8-020-765-2017.pdf

W punkcie 15 można w obu projektach znaleźć zapis:

15) w art. 12 po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu:
„4c. zabrania się chowu i hodowli zwierząt, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia
29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z
2007r.133.921, z późn. zm.) z wyjątkiem królika (Oryctolagus cuniculus) hodowanych w celu
pozyskiwania z nich futer”.

Jako organizacja zajmująca się królikami nie zgadzamy się na wyłączanie królika z zakazu chowu i hodowli zwierząt, o ktorych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z
2007r.133.921, z późn. zm.).

Króliki to też czujące, żywe zwierzęta, porzucane rocznie w ogromnych ilościach, trzymane w okropnych warunkach w hodowlach. Stowarzyszenie Pomocy Królikom w roku 2017 odebrało w ramach interwencji ponad 300 królików trzymanych w złych warunkach od różnych właścicieli.

Wyłączenie królika z zakazu może spowodować wzrost hodowanych królików na futra (jako jedynych zwierząt wyłączonych z zakazu), a co za tym idzie również i wzrost przetrzymywanych w złych warunkach zwierząt. Dodatkowo króliki są często zabijane w niehumanitarny sposób, np. po przez uderzeniem głową o ścianę, szarpanie celem przerwania rdzenia kręgowego lub czasami po prostu żywcem obdzierane ze skóry lub sierści. 

84a0fd50b01712aa97c2b22bbd404611.jpg

1355310038_by_paddinktun_5001.jpg

 

Jeśli wy również nie zgadzacie się na taki wyjątek w zakazie, jakim jest wyłączenie królików z zakazu chowu i hodowli - PODPISZCIE PETYCJĘ!

Jako organizacja dołożymy wszelkich starań by zapis ten został zmieniony!

 


Stowarzyszenie Pomocy Królikom    Skontaktuj się z autorem petycji