NIE dla wyłączenia królików z zakazu chowu i hodowli na futra.

 

Prezes PiS Pan Jarosław Kaczyński 
Al. Jerozolimskie 125/127 
02-017 WarszawaPremier Rządu RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8

 

 

Szanowni Państwo!

W najnowszych projektach Ustawy o Ochronie zwierząt, zgłoszonych zarówno z ramienia PiS jak i PO oraz Nowoczesnej znajduje się zapis mówiący o zakazie hodowania zwierząt na futra.

Projekty można znaleźć tutaj:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-751-2017/$file/8-020-751-2017.pdf

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-765-2017/$file/8-020-765-2017.pdf

W punkcie 15 można w obu projektach znaleźć zapis:

15) w art. 12 po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu:
„4c. zabrania się chowu i hodowli zwierząt, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia
29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z
2007r.133.921, z późn. zm.) z wyjątkiem królika (Oryctolagus cuniculus) hodowanych w celu
pozyskiwania z nich futer”.

Jako organizacja zajmująca się królikami nie zgadzamy się na wyłączanie królika z zakazu chowu i hodowli zwierząt, o ktorych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z
2007r.133.921, z późn. zm.).

Króliki to też czujące, żywe zwierzęta, porzucane rocznie w ogromnych ilościach, trzymane w okropnych warunkach w hodowlach. Stowarzyszenie Pomocy Królikom w roku 2017 odebrało w ramach interwencji ponad 300 królików trzymanych w złych warunkach od różnych właścicieli.

Wyłączenie królika z zakazu może spowodować wzrost hodowanych królików na futra (jako jedynych zwierząt wyłączonych z zakazu), a co za tym idzie również i wzrost przetrzymywanych w złych warunkach zwierząt. Dodatkowo króliki są często zabijane w niehumanitarny sposób, np. po przez uderzeniem głową o ścianę, szarpanie celem przerwania rdzenia kręgowego lub czasami po prostu żywcem obdzierane ze skóry lub sierści. 

84a0fd50b01712aa97c2b22bbd404611.jpg

1355310038_by_paddinktun_5001.jpg

 

Jeśli wy również nie zgadzacie się na taki wyjątek w zakazie, jakim jest wyłączenie królików z zakazu chowu i hodowli - PODPISZCIE PETYCJĘ!

Jako organizacja dołożymy wszelkich starań by zapis ten został zmieniony!

 


Stowarzyszenie Pomocy Królikom    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Pomocy Królikom do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...