NIE dla wykorzystywania zwierząt w cyrkach

Szanowny  Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

 

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie prawnego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zwierzęta cyrkowe od młodości poddawane są brutalnym metodom tresury celem wzbudzenia w nich posłuszeństwa. Żyją w oderwaniu od swojego naturalnego środowiska, przetrzymywane są w ciasnych pomieszczeniach i nie mogą liczyć na dobre traktowanie. Na arenie muszą wykonywać sztuczki, które nie są dla nich naturalnym zachowaniem. Co więcej, podczas występów bardzo często narażone są na różnego rodzaju wypadki. Najwyższy czas im pomóc!

 

Komitet Psychologii PAN wyraża poparcie dla działań podejmowanych w celu ograniczenia oraz eliminowania wykorzystywania zwierząt w działalności cyrków. W uchwale z dnia 27 marca 2015 stwierdził, iż „Działalność ta niesie ze sobą szereg zagrożeń dla dobrostanu wykorzystywanych zwierząt oraz kształtowania właściwych postaw wobec zwierząt”. W uzasadnieniu dodaje „Spektakle cyrkowe z udziałem zwierząt są pozbawione walorów edukacyjnych, a także potencjalnie szkodliwe dla procesu wychowania młodych ludzi”. Biorąc pod uwagę fakt, iż występy cyrkowe z udziałem zwierząt cieszą się dużą popularnością zwłaszcza wśród dzieci, apelujemy o wprowadzenie prawnego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wiele krajów z całego świata zakazało częściowo lub całkowicie występów zwierząt w cyrkach. Zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt wprowadziła m.in. Holandia, Szkocja czy Chorwacja. Uważamy, że Polska także powinna dołączyć do tej listy. Do tej pory nie udało się stworzyć przepisów, które zapewniłyby ochronę zwierzętom i zadbały o ich bezpieczeństwo. Czas to zmienić! STOP wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach!

 

Z poważaniem

Paulina Borowska

Natalia Kielak

 

 


Natalia Kielak i Paulina Borowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Natalia Kielak i Paulina Borowska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook