NIE dla zabudowy ogródkow działkowych przy PARKU GRABISZYŃSKIM - zmiana MPZP nr 317

  • Drodzy Mieszkańcy Wrocławia,

Miejscowy Plan Zagospodarownia Przestrzennego nr 317 przewiduje zabudowę wielo i jednorodzinną w miejscu ogródków działkowych przy Parku Grabiszyńskim (obszar zaznaczony na mapie poniżej).

Prosimy o podpisanie petycji wzywającej do zmiany MPZP i przeznaczenie tych terenów pod park, otwarte ogrody działkowe i tereny rekreacyjne.

  • Zabudowa wielorodzinna na obecnych terenach spacerowych wpłynie negatywnie na park, krajobraz, walory rekreacyjne oraz spowoduje problemy komunikacyjne w tej coraz gęściej zaludnionej części miasta.
  • Konsultacje w sprawie Master Planu dla Parku Grabiszyńskiego wyraznie pokazały, że mieszkańcy Wrocławia nie chcą ingerencji w park i że do najważniejszych priorytetów zaliczają ochronę przyrody i poprawę jakości życia ( w tym jakości powietrza itp).
  • Potrzebujemy więcej zieleni i terenów rekreacyjnych a mniej spalin i betonu - żeby Wrocław nie tylko aspirował, ale stał się „miastem ogrodów”!  

dzialki6.1_.png

 

Park Grabiszyński został zaprojektowany przez wybitnych wrocławskich architektów, architektów krajobrazu i ogrodników z XIX i XX wieku. Część północna (dawne cmentarze) została zaprojektowana w 1867 r. przez Carla Johanna Zimmermanna, a następnie, ok. 1900 r., przekształcona przez Ogrodnika Miejskiego Hugona Richtera. Część środkowa z 1916 r. wraz z Cmentarzem Żołnierzy Włoskich była dziełem ogrodnika Johannesa Erbego. Ceglany mur oddzielający środkową część dawnych cmentarzy zaprojektował Max Berg. Park modernistyczny (Górka Skarbowców) został zaprojektowany przez architekta krajobrazu Franza Hahnela. Cytując A. Hryniewicz i I. Bińkowska „udokumentowane zaangażowanie wszystkich wymienionych artystów pozwala traktować Park Grabiszyński jako jedno z najciekawszych modernistycznych założeń wrocławskich” (Hryniewicz, Bińkowska, 2015).

Dlaczego, wzorem WUWA2, nie zaprosić polskich artystów/ogrodników/architektów krajobrazu i nie zaprojektować zaznaczonej na mapie części parku  "wpisując" się w ciekawą historię tego miejsca - Wrocławia.

Zabudowa wielorodzinna, z odpowiednio przystosowaną infrastrukturą, może powstać w wielu innych miejscach. Park Grabiszyński i jego historia mogłaby przybliżyć starania Wrocławia o miano Zielonej Stolicy Europy i realizacje Strategii 2030, której celem jest podniesienie jakości życia Wrocławian.

 

Podpisana przez Państwa petycja zostanie przekazana do Urzędu Miejskiego i Prezydenta Miasta.

Dziękuję bardzo i proszę o udostępnianie petycji.

 

Szczegółowy wykaz działek:

Wyłączenie z obszaru zabudowy terenów dotychczas niezabudowanych wzdłuż ulicy Odkrywców (teren ogródków działkowych) aż do ul. Racławickiej (Grabiszyn, AR_39, 7/2; AR_41, 3/1; AR_41, 3/3; AR_41, 2/1; AR_40, 12/1. Włączenie do parku modernistycznego ogródków działkowych przy ul. Ślusarskiej (Grabiszyn, AR_36, 36). Tereny (m.in. zalewowe) wzdłuż ul. Odkrywców w kierunku ul. Racławickiej (Grabiszyn, AR_39, 7/2; AR_35, 9; AR_41, 3/3; AR_40, 8/5; AR_40, 12/1; AR_39, ½; AR_35, 9; AR_40, 1/1; AR_41, 1/1; AR_39, 1/2; AR_35; AR_40, 12/2; AR_41, 3/3).

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Dawid Cedro do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook