NIE POZWÓLMY ZERWAĆ WIĘZI RODZINNYCH

Szanowny Panie Prezydencie

Jesteśmy rodzinami i bliskimi osób osadzonych w  Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych w całej Polsce.

W odpowiedzi na ostatnie zmiany w Kodeksie, w naszej ocenie niekorzystne dla osadzonych i ich najbliższych, postanowiliśmy  zwrócić się do Pana Prezydenta z petycją.

Jest to nasz głos dla zaprzestania wprowadzania Ustaw niezgodnych z zasadami resocjalizacji i wnoszących poczucie niepokoju i niesprawiedliwości.  Ustawy takie powodują u osadzonych niechęć do pozytywnych zmian, bowiem niezależnie od natężenia ich starań są oni karani, zwłaszcza pozostawiając dowolność interpretacji dla dyrektorów Placówek Penitencjarnych, którym nie zawsze zależy na losie osadzonych i ich bliskich.

Trzeba zacząć realizować prawidłowo resocjalizację skazanych, socjalizację poprzez wdrażanie odpowiednich programów i co niezwykle ważne, niezwłocznie poczynić kroki wzmacniające więzi rodzinne, jak również z bliskimi, których treść Ustawy w znacznym stopniu wyklucza. Ta Ustawa zaprzepaści to, co przez nielicznych, starających się i pochylających nad zresocjalizowaniem osadzonych Dyrektorów Placówek Penitencjarnych zostało osiągnięte.

To, co ma obecnie miejsce w większości Zakładów Karnych i Aresztach Śledczych nie ma nic  wspólnego z resocjalizacją.

Wachlarz kar do dowolnego stosowania przez Służby Więzienne - często nie przygotowane odpowiednio poprzez choćby wykształcenie, w niektórych Placówkach Penitencjarnych przemoc fizyczna wobec skazanych, zakaz otrzymywania źródeł rozwoju intelektualnego, kultury oraz sztuki i długo wymieniać inne przykłady nie do zaakceptowania.

Ostatnio podpisana przez Pana Prezydenta Ustawa dodatkowo godzi w rodziny i bliskich osób osadzonych. Jest to Ustawa dążąca do rozbicia rodziny i służąca zrywaniu więzi z bliskimi. Już dziś Dyrektorzy niektórych Placówek Penitencjarnych zapowiedzieli, iż zgodnie z Ustawą wprowadzają od dnia 16 września 2022 roku nowe zasady realizowane poprzez zastosowanie ścisłej treści Ustawy i nic ponad to, co zgodnie z wykładnią zasad udanego powrotu więźnia do społeczeństwa  jest równoznaczne z antyresocjalizacją.

Proszę pamiętać, że jest Pan Prezydentem wszystkich Polaków, w tym też więźniów i ich rodzin oraz bliskich. Niech nasz głos ma dla Pana Prezydenta znaczenie.

Prosimy o zmiany nie godzące w osadzonych, z których zdecydowana większość stara się dokonać w sobie zmian, wrócić do społeczeństwa, a zwłaszcza do swoich najbliższych.

My, rodziny i bliscy osadzonych nie możemy pozwolić, aby nasz wkład w tę pracę poszedł na marne poprzez dowolność interpretacji Ustawy przez Dyrektorów Placówek Penitencjarnych.

Nie zgadzamy się, aby nasze dzieci traciły kontakt z rodzicem odbywającym karę pozbawienia wolności.

Żądamy zaprzestania ciągłego karania już ukaranych przez Sąd ogłaszający orzeczenie wyroku skazującego.

Poniżej podpisały się: matki, ojcowie, żony, konkubiny, mężowie, konkubenci, bracia i siostry, dzieci osadzonych jak i oni sami.


Rodziny Więźniów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rodziny Więźniów do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...