NIE POZWÓLMY ZERWAĆ WIĘZI RODZINNYCH

Szanowny Panie Prezydencie

Jesteśmy rodzinami i bliskimi osób osadzonych w  Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych w całej Polsce.

W odpowiedzi na ostatnie zmiany w Kodeksie, w naszej ocenie niekorzystne dla osadzonych i ich najbliższych, postanowiliśmy  zwrócić się do Pana Prezydenta z petycją.

Jest to nasz głos dla zaprzestania wprowadzania Ustaw niezgodnych z zasadami resocjalizacji i wnoszących poczucie niepokoju i niesprawiedliwości.  Ustawy takie powodują u osadzonych niechęć do pozytywnych zmian, bowiem niezależnie od natężenia ich starań są oni karani, zwłaszcza pozostawiając dowolność interpretacji dla dyrektorów Placówek Penitencjarnych, którym nie zawsze zależy na losie osadzonych i ich bliskich.

Trzeba zacząć realizować prawidłowo resocjalizację skazanych, socjalizację poprzez wdrażanie odpowiednich programów i co niezwykle ważne, niezwłocznie poczynić kroki wzmacniające więzi rodzinne, jak również z bliskimi, których treść Ustawy w znacznym stopniu wyklucza. Ta Ustawa zaprzepaści to, co przez nielicznych, starających się i pochylających nad zresocjalizowaniem osadzonych Dyrektorów Placówek Penitencjarnych zostało osiągnięte.

To, co ma obecnie miejsce w większości Zakładów Karnych i Aresztach Śledczych nie ma nic  wspólnego z resocjalizacją.

Wachlarz kar do dowolnego stosowania przez Służby Więzienne - często nie przygotowane odpowiednio poprzez choćby wykształcenie, w niektórych Placówkach Penitencjarnych przemoc fizyczna wobec skazanych, zakaz otrzymywania źródeł rozwoju intelektualnego, kultury oraz sztuki i długo wymieniać inne przykłady nie do zaakceptowania.

Ostatnio podpisana przez Pana Prezydenta Ustawa dodatkowo godzi w rodziny i bliskich osób osadzonych. Jest to Ustawa dążąca do rozbicia rodziny i służąca zrywaniu więzi z bliskimi. Już dziś Dyrektorzy niektórych Placówek Penitencjarnych zapowiedzieli, iż zgodnie z Ustawą wprowadzają od dnia 16 września 2022 roku nowe zasady realizowane poprzez zastosowanie ścisłej treści Ustawy i nic ponad to, co zgodnie z wykładnią zasad udanego powrotu więźnia do społeczeństwa  jest równoznaczne z antyresocjalizacją.

Proszę pamiętać, że jest Pan Prezydentem wszystkich Polaków, w tym też więźniów i ich rodzin oraz bliskich. Niech nasz głos ma dla Pana Prezydenta znaczenie.

Prosimy o zmiany nie godzące w osadzonych, z których zdecydowana większość stara się dokonać w sobie zmian, wrócić do społeczeństwa, a zwłaszcza do swoich najbliższych.

My, rodziny i bliscy osadzonych nie możemy pozwolić, aby nasz wkład w tę pracę poszedł na marne poprzez dowolność interpretacji Ustawy przez Dyrektorów Placówek Penitencjarnych.

Nie zgadzamy się, aby nasze dzieci traciły kontakt z rodzicem odbywającym karę pozbawienia wolności.

Żądamy zaprzestania ciągłego karania już ukaranych przez Sąd ogłaszający orzeczenie wyroku skazującego.

Poniżej podpisały się: matki, ojcowie, żony, konkubiny, mężowie, konkubenci, bracia i siostry, dzieci osadzonych jak i oni sami.


Rodziny Więźniów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rodziny Więźniów do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...