NIE zgadzam się na zdalne nauczanie!

 

Sz.P. Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki Ministerstwo Edukacji i Nauki 

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa  

Sz.P. Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

 

PETYCJA  

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014r. poz. 1195 ze zm.) działając w interesie własnym oraz interesie publicznym składam niniejszą petycję z żądaniem podjęcia niezbędnych, a dostępnych Ministrowi działań zmierzających do zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa, polegającej na otwarciu szkół w trybie nauki stacjonarnej.  

Zwracamy się z prośbą o rezygnację ze zdalnej formy nauczania, mimo aktuanego stanu epidemii.

Pomimo dobrej organizacji zdalnego nauczania, brak uczestnictwa uczniów w lekcjach prowadzonych na terenie szkoły, skutkuje dużymi brakami zarówno edukacyjnymi jak i emocjonalnymi, społecznymi i rozwojowymi u wszystkich dzieci. Wyraźniej odczuwalne będzie to w stosunku do dzieci o obniżonych możliwościach adaptacyjnych oraz poznawczych, które w trakcie nauki zdalnej nie są w stanie w pełni w niej uczestniczyć czy też są pozbawione wzmożonego wsparcia ze strony rodziców/opiekunów w tym czasie. 

Dzieci nie mające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem oraz rówieśnikami narażone są na wycofanie, emocjonalne problemy przystosowawcze, utrudniony prawidłowy rozwój umiejętności społecznych, edukacyjnych.

Ogromnym problemem jest przeciążenie układu nerwowego, układu ruchu a przede wszystkim wzroku związane z wielogodzinną pracą przed ekranem komputera, również dzieci małych!

Biorąc pod uwagę ogólne udostępnianie miejsc użytku publicznego tym bardziej całkowite zamknięcie szkół wydaje się kuriozalne.

Mamy nadzieję, że nasze dzieci będą miały szansę na normalną edukację i rozwój, mimo stanu epidemii. 

 

 

Do wiadomości:

Rzecznik Praw Dziecka

Sz.P. Mikołaj Pawlak

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marta do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...