Wniosek o kontynuację prac dotyczących reparacji wojennych Niemiec na rzecz Polski

Wniosek o kontynuację prac dotyczących reparacji wojennych Niemiec na rzecz Polski

 

(List otwarty na ręcę posła A.Mularczyka)

 

Szanowny Pan Poseł Arkadiusz Mularczyk
Przewodniczący byłego
Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości
Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody
Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej

                                                                                        

    Warszawa, dn. 10.12.2020

Szanowny Panie Przewodniczący,


składamy na Pana ręce serdeczną publiczną prośbę o kontynuowanie rozrachunków z Niemcami w sprawie reparacji wojennych. Naszym zdaniem, jakikolwiek będzie ich skutek, Raport przygotowany przez prowadzony przez Pana Zespół Parlamentarny musi zostać upubliczniony, co Pan przecież wielokrotnie zapowiadał, a praca tego Zespołu nie powinna zostać zablokowana ani zaprzepaszczona.

Uchybiając oficjalnemu stanowisku Niemiec Przewodniczący Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Bundestagu - Manfred Sarrazin   przyznał w mediach, że Niemcy zamordowali podczas ostatniej wojny tylu Polaków, że jakkolwiek miałaby być wyliczona suma reparacji, będzie ona zawsze i tak zbyt niska. Także z innych powodów jak - wybierając pierwszy przykład - ostatecznego unicestwienia za czasu Premiera Donalda Tuska Stoczni Gdańskiej (im.Lenina, dawniej Stoczni Cesarskiej, widok obecnie) na korzyść stoczni hamburskich Blohm+Voss, efektywny rachunek ekonomiczny między Polską, a Niemcami jako przyjaciółmi mógłby i powinien wyglądać i tak inaczej niż wygląda on dziś. Niemniej wyliczone przez prowadzony przez Pana Zespół Parlamentarny liczby trzeba oficjalnie nazwać i powinny być one we wzajemnych kontaktach ekonomicznych Polska-Niemcy uwzględniane.

Nawet przy braku wolności Polskę stać było na wyciągnięcie do Niemiec ręki przyjaźni (zob. List Biskupów) i tę politykę należy kontynuować, bo niemiecki pęd do dominacji jest słabością identyfikacji, którą trzeba przełamać. Lecz politykę przyjaźni budować należy uwzględniając fakty i powinności.

Pismo to wraz z publiczną zbiórką podpisów składamy na Pana ręcę nie wiedząc efektywnie, jakie gremium, kto, z jakim motywem i w jaki sposób zapobiegł kontynuacji pracy Pana Zespołu. Rozumiemy, że nie powie nam Pan tego publicznie zapewne z powodu obowiązków lojalności. Niemniej dokończenie rozpoczętego zadania leży w oczywistym interesie Polski.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Lisiecki
Paweł Lenartowicz
Andrzej Zdun
Tadeusz Bielawski
Michał Mirecki
Paweł Zdun
Mariusz Stański

 

ps.Pozostałe podpisy będą dołączane sukcesywnie, lub znajdą się na https://www.petycjeonline.com/niemieckie_reparacje_wojenne . Oryginał listu znajduje się pod adresem: http://zbyszek.evot.org/mularczyk.php


Zbigniew Lisiecki. (http://zbyszek.evot.org)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zbigniew Lisiecki. (http://zbyszek.evot.org) do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...