Nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt

Witam serdecznie Panie Prezydencie.


W związku z narastającymi problemami służb pozarządowych, działających na rzecz pomocy zwierzętom, zwracam się do Pana o pomoc tym organizacjom oraz samym pokrzywdzonym zwierzętom.
Znowelizowana w 2011r a obowiązującą od 01.01.2012 r, ustawa o ochronie praw zwierząt, zamiast ukrócić nadmierne i niekontrolowane rozmnażania zwierząt domowych, w tym psów i kotów., usankcjonowała ten niecny proceder, a w wielu przypadkach doprowadziła do rozrośnięcia się go, do rozmiarów fabryk. Ta sama nowelizacja legalizująca ten proceder, uniemożliwiła i bardzo ograniczyła samym służbom i organizacjom pro zwierzęcym, kontrole i interwencyjne odbieranie zwierząt.

Kolejna nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt jest bardzo potrzebna, gdyż poprzednia jest zbyt ogólnikowo napisana. Dając tym bardzo duże możliwości obchodzenia jej, wszelkiego rodzaju rozmnażaczom, dla których najważniejszy jest szybki i łatwy zysk, wielokrotnie opłacony kosztem zwierząt.
Nowa ustawa, poza dotychczasowymi punktami, musi obejmować swym zasięgiem zmianę przepisów dotyczącą możliwości interwencji w miejscach gdzie podejrzewane jest prowadzenie takiej działalności.
Ustawa ta musi umożliwiać:
- SWOBODNE, SAMODZIELNE WEJŚCIE NA TEREN I SAMĄ ZABUDOWĘ POSESJI PODEJRZANEJ HODOWLI SŁUŻBOM WETERYNARYJNYM, ORGANIZACJOM OTOZ ANIMALS I TOZ, BEZ KONIECZNOŚCI OBECNOŚCI POLICJI.
- MOŻLIWOŚCI KONFISKATY ZWIERZĄT POD KONTROLĄ TYLKO POWIATOWEGO WETERYNARZA, A NIE JAK DOTĄD RÓWNIEŻ W ASYŚCIE POLICJI.

Ustawa musi również zawierać samo sprecyzowanie sformułowania czym jest hodowla i co oznacza pies i kot rasowy.

HODOWLA: to proces chowu i rozmnażania rasowych psów czy kotów, nie naruszający ich zdrowia, swobody poruszania się oraz w czystych warunkach.
Suki i kotki nie mogą być nadmiernie rozmnażane, przez co rozumieć należy że mogą mieć tylko ograniczoną ilość miotów do 4 przez całe życie.
Zwierzęta można zacząć rozmnażać dopiero od momentu, gdy uzyskają one uprawnienia hodowlane, a ostatni miot może być w roku kalendarzowym w którym kończy ono 8 lat, lecz nie częściej niż 1 raz w roku kalendarzowym.
Wszystkie szczenięta i kocięta muszą jeszcze w hodowli zostać trwałe oznakowane chipem, oraz zarejestrowane w ogólnopolskiej bazie danych SAFE ANIMAL.

Za psy rasowe uznaje się tylko te, które posiadają fenotyp odpowiedni dla rasy, oraz można udokumentować pochodzenie pięciopokoleniowym rodowodem, który określa genotyp psa i jest zarejestrowany w Fédération Cynologique Internationale (FCI) lub Alianz Canine Worldwide (ACW).

Za kota rasowego uznaje się kota o odpowiednim dla rasy fenotypie, oraz
posiadającego co najmniej czteropokoleniowy rodowód, który określa genotyp kota,
zarejestrowanym w World Cat Federation (WCF), Fédération Internationale Féline
(FIFe), The International Cat Association (TICA) lub Felinefederation Europe (FFE);

Dodanie tych zapisów pozwoli na wyeliminowanie wszystkich pseudohodowli i ukrócenie rozmnażania psów które tylko przypominają zwierzęta rasowe, a padły ofiarą żądnych szybkiego zarobku, ludzi.
Nowelizacja z 2011r ustawy doprowadziła do sytuacji, w której wystarczy zarejestrować psa czy kota, w którymkolwiek z powstałych po 2012r stowarzyszeniu, by nabrał on “cech” i nazwy psa i kota rasowego. Zwierzęta te są zgodnie z obowiązującymi w nich regulaminami rozmnażane już jako psy i koty rasowe.
Niestety większość tych organizacji nie posiada lub ma bardzo mało restrykcyjne regulaminy. Doprowadzając tym do sytuacji w której dana suka czy kotka rodzi przez wiele lat bez przerwy, co cieczkę czy ruję, często doprowadzając je do skrajnego wycieńczenia i śmierci, a wszystko w majestacie obowiązującego prawa.
Niestety zdarzają się także przypadki, że suki i psy “adoptowane” ze złych warunków trafiają w takie miejsca i także zostają sukami hodowlanymi, a psy reproduktorami. Odławiane wolno bytujące koty i kotki zmusza się do rodzenia.
Jest to haniebny, lecz usankcjonowany od 2012r, prawnie i legalny proceder, z którym my miłośnicy nie możemy się pogodzić.

Zwraca się do Pana jako Najważniejszej osoby w Państwie, by zadbał Pan najsłabszych. Zwracam się do Pana z prośbą o stworzenie komisji, która zajmie się nowelizacją i naprawą obowiązującej ustawy, tak by broniła ona naszych braci mniejszych. Tak by nie można było ich krzywdzić. Tak by nie można było szukać obejścia przepisów, by dalej rozmnażać i handlować psami i kotami.
Jako ludzie, jako istoty które podporządkowały sobie słabsze istnienia, mamy obowiązek dbać o nie. Niestety gro ludzi, kosztem cierpienia zwierząt, znalazła sobie źródła dochodu.
Jest to niewłaściwe i niemoralne.

Znowelizowana w 2012 r ustawa uniemożliwia prowadzenie interwencji, uniemożliwia odbieranie zwierząt.
Często bywa że funkcjonariusze służb mundurowych, mający stać na straży przepisów, mający wspierać organizacje pro zwierzęce, odmawiają wsparcia w trakcie interwencji, dotyczących zwierząt. Zasłaniają się właśnie tą, moim i wielu innych ludzi złą ustawą.
Prawo jest rzekomo po stronie zwierząt, a jednakże i tak uniemożliwia walkę z PSEUDOHODOWLAMI, które wręcz znęcają się nad tymi biednymi stworzeniami, które w większości przypadków służą do produkcji szczeniąt w celu ich odsprzedaży.
Dodam że wielokrotnie sprzedawane są chore, zdychające w męczarniach psy i koty, które posiadają choroby zakaźne.
Nie możemy patrzeć na całą bezsilność tych służb i organizacji walczących o prawa bezbronnych. Nie możemy patrzeć na cierpienie zwierząt.
Oto relacja jednej z interwencji pokazująca bezsilność tych organizacji i brak wiedzy policji!!!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=867560376689825&id=596380667141132

Proszę aby Pan Prezydent zajął się tą sprawą!!!

Pozdrawiam


Katarzyna Modzelewska    Skontaktuj się z autorem petycji