Nowy znak graficzny Miasta Kalisza

 

Sz. P. Prezydent Miasta Kalisza
Grzegorz Sapiński

 

Petycja
w sprawie nowego znaku graficznego Miasta Kalisza.

 

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195.) wnoszę o rozpatrzenie przedmiotu niniejszej petycji.


My, niżej podpisani, stanowiący w swojej większości grono osób zamieszkujących Kalisz, związanych z Kaliszem zawodowo lub sentymentalnie, lub też zajmujących się profesjonalnie kreowaniem wizerunku jednostek samorządu terytorialnego, wizualnymi aspektami marek czy też heraldyką, zwracamy się do Pana w sprawie najnowszej odsłony znaku graficznego oraz identyfikacji wizualnej Miasta Kalisza.


Zgadzając się, w ogólnych zamierzeniach, z zaproponowanym kierunkiem – wytyczonym przez istny mariaż heraldyki i estetyki minimalistycznej – kształtowania ram identyfikacji wizualnej Miasta Kalisza oraz doceniając proponowane przez Pana podejście do tegoż tematu, zmuszeni jednak jesteśmy do interwencji w sprawie fundamentalnej i niecierpiącej zwłoki, ze względu na swoje negatywne reperkusje dla wizerunku Kalisza!


W znaku graficznym, zaprezentowanym opinii publicznej dnia trzydziestego pierwszego sierpnia 2017 r., nie sposób dopatrzeć się elementu identyfikującego go jednoznacznie na tle innych miast (to porównanie jest najprostsze i najbardziej miarodajne dla zobrazowania zaistniałego problemu). Nie widzimy go pomimo faktu, że takowy istnieje w herbie Miasta Kalisza (zarówno tym przed, jak i tym po zaproponowanych w ostatnich latach zmianach). Niespodziewanie zniknął ten element, który Kaliszanom kojarzy się jednoznacznie z ich miastem, a niekaliszanom kojarzy z Kaliszem jako takim! Nie widzimy oczywistego wyróżnika, swoistego mobilium z herbu Miasta Kalisza. Nie ma tej postaci, o której myślimy wszyscy a w potocznej mowie kaliszan funkcjonującej jako „trębacz”! Gdzież on jest, zapytała zdecydowana większość mieszkańców naszego miasta w chwili prezentacji nowego znaku graficznego?! To samo pytanie zadali także profesjonaliści!


W dniu pokazania światu zarysu identyfikacji wizualnej dla Miasta Kalisza, powstały dziesiątki wpisów, ankiet i artykułów na ten temat. Zdecydowana większość z nich jest jasna w swojej wymowie – kierunek na TAK, rezygnacja z elementu „trębacza” w znaku graficznym ZDECYDOWANIE na NIE!


Dyskusja taka przelała się nie tylko przez lokalne media i portale społecznościowe, ale także przez opiniotwórcze serwisy o skali ogólnopolskiej, a głos w tej sprawie zabierały niejednokrotnie autorytety z dziedziny związanych z tematem.


Aby nie być gołosłownymi, apelujemy o zapoznanie się Pana Prezydenta z wycinkiem tej dyskusji, który pomoże zrozumieć nastawienie społeczne mieszkańców oraz pomoże poznać zdanie profesjonalistów:

https://web.facebook.com/groups/historiakalisza/permalink/1525554104176211/

https://web.facebook.com/Brandingowypl/posts/1684016754955237

https://web.facebook.com/notes/marcin-andrzejewski/nowy-znak-graficzny-miasta-kalisza/758724040978207/?fref=mentions


Dlatego prosimy Pana Prezydenta o rozwagę jeśli chodzi o zatwierdzenia nowej identyfikacji wizualnej Miasta Kalisza, a także z wyhamowaniem tempa jej wdrażania w obecnym stanie.


Pragniemy działań Pana Prezydenta zmierzających do ponownego zajęcia się sprawą znaku graficznego przez podmiot wykonujący go na zlecenie Urzędu Miejskiego, tak aby zyskał on cechy wyróżniające go na tle innych.


Zapewniamy też Pana Prezydenta o chęci pomocy merytorycznej w formie i terminie jemu odpowiadającym. Jesteśmy gotowi dyskutować w gronie Radnych Rady Miejskiej Kalisza, przedstawicieli Komisji merytorycznych Rady Miejskiej Kalisza, reprezentantów Urzędu Miejskiego oraz mieszkańców i profesjonalistów nad rozwiązaniem, które będzie mogło być z dumą prezentowane światu i jednoznacznie wyróżni Miasto Kalisz spośród innych ośrodków!


Panie Prezydencie, jeszcze nie jest za późno na zdecydowane działania!


Marcin Andrzejewski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję


LUB

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na naszej stronie. Jednak należy zaznaczyć, że autor petycji zobaczy wszystkie informacje, które udostępnisz w tym formularzu.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Facebook