Obowiązkowy monitoring żłobków i przedszkoli

Wrocław 21.10.2012

 

Petycja do Rządu RP w sprawie wprowadzenia obowiązku monitorowania żłobków i przedszkoli

 

Premier RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

 

My niżej podpisani rodzice małych dzieci zwracamy się z uprzejmą prośbą do Premiera i Rządu RP o ustanowienia obowiązku monitorowania polskich żłobków i przedszkoli.

Domagamy się, aby dano nam możliwość sprawdzenia, co się dzieje z naszymi dziećmi w dowolnym momencie ich przebywania w żłobku lub przedszkolu.

Pragniemy, aby nasz Rząd prawnie zobowiązał wszystkie żłobki i przedszkola, te publiczne i prywatne, do umożliwienia nam obserwacji naszych dzieci w tychże instytucjach.

Chcemy, aby monitoring wszystkich pomieszczeń, w których przebywają dzieci, stał się ustawowym obowiązkiem.

Monitoring ten, ma dać nam możliwość nie tylko zobaczenia naszych dzieci w żłobku/przedszkolu w aktualnym momencie, ale również w dowolnym momencie w przeciągu kilku ostatnich tygodni.

Mamy nadzieję, iż Premier oraz Rząd RP przychylnie zastosują się do naszej prośby.

 

 

 


Grzegorz Tymiński    Skontaktuj się z autorem petycji