Obrona przed profanacją Jasnej Góry

Pan Prezydent Andrzej Duda

Pan Prezydent miasta Częstochowa Krzysztof Matyjaszczyk

Jego Ekscelencja Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak

Jego Ekscelencja Przeor Klasztoru na Jasnej Górze Ojciec Marian Waligóra

Jego Ekscelencja Arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski

 

       Jako gorliwi katolicy sprzeciwiamy się próbie zorganizowania tak zwanego „Marszu Równości”, który ma się odbyć w Częstochowie (obok Jasnej Góry), dnia 8 lipca 2018 roku. Marsz ten, propaguje fałszywe hasła równości oraz wolności, dlatego uważamy, że nie może się on odbyć w miejscu tak ważnym dla milionów Polaków. Godnym uwagi jest to, iż inicjatorzy marszu mają zamiar przejść przed najświętszym miejscem, jakim jest Jasna Góra. W tym miejscu warto przytoczyć cytat z Pisma Świętego, który mówi: „Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie” (Mt,18,7). Natomiast cytując św. Pawła: "Czyż nie wiecie, że (...) nie posiądą Królestwa Bożego (...) mężczyźni współżyjący ze sobą" (1 Kor 6,9). Warto wspomnieć także o wiekowym nauczaniu Kościoła Katolickiego. Miedzy innymi, Kongregacja Nauki Wiary ogłosiła datowaną 29 grudnia 1975 roku Deklarację Persona humana, w której jest wyraźne stwierdzenie, że "(...) według obiektywnego porządku moralnego stosunki homoseksualne są pozbawione niezbędnego i istotnego uporządkowania" i dalej, iż "(...) akty homoseksualizmu są wewnętrznie nieuporządkowane i w żadnym przypadku nie mogą zostać zaaprobowane".

        „Marsz Równości”, w jednym ze swoich ukrytych celów ma za zadanie obrażenie naszych uczuć religijnych. Najlepszym dowodem jest to, że nigdy nie podejmowaliśmy takich kroków jak obecnie, mających na celu poszanowanie wolności słowa oraz prawa do zgromadzeń. Poczuliśmy, że w tym momencie naszym obowiązkiem jest obrona Jasnej Góry, która jest tak ważnym miejscem dla nas – Polaków. Istotne jest również to, że już na początku ogłoszenia owego marszu padło niecenzuralne sformowanie pod adresem Ojców Paulinów. Dlatego wyrażamy sprzeciw i opór względem marszu, w którym udział biorą osoby jawnie propagujące zgorszenia oraz niejednokrotnie żądają prawa do mordowania nienarodzonych dzieci.

         Na zakończenie, pozwolimy sobie przytoczyć słowa męczenników z Abiteny, papieża Klemensa VII oraz wielkiego Polaka, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, które padły do władz komunistycznych, a więc teraz my musimy jako katolicy powiedzieć głośne i wyraźne Non possumus.


Kamil Organizacja Katolicka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kamil Organizacja Katolicka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...