Obwodnica dla Koszalina

Szanowny Pan Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak

Panie Ministrze,

my, mieszkańcy Koszalina oraz goście przyjeżdżający do Koszalina, którym zależy na rozwoju regionu koszalińskiego, apelujemy do Pana o przyznanie środków na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6 wraz z odcinkiem drogi S11 od węzła Koszalin do węzła Szczecińska oraz żądamy budowy dróg ekspresowych S6 i S11.

Rozbudowa w/w infrastruktury drogowej jest warunkiem podstawowym do odwrócenia procesu postępującej degradacji ekonomicznej Koszalina. Ten były ośrodek wojewódzki jest nastawiony na turystykę, jednak ta sfera gospodarki nie może się rozwijać w mieście pozbawionym dobrego dojazdu z jakiejkolwiek strony Polski. Mieszkańcy Koszalina od lata są mamieni przez polityków obietnicami budowy obwodnicy wraz z budową trasy S6 i S11. Najwyższy czas zobowiązania zamienić w czyny.

Nowa strategia rozwoju kraju zakłada zrównoważony rozwój, którego beneficjentem miał być  m.in. Koszalin. Niestety, odzwierciedlenia tych obietnic nie widać w Krajowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad.

Brakuje podstawowej dokumentacji, ostatecznych i szczegółowych planów przedmiotowych dróg, montaży finansowych a w związku z tym perspektyw na ich szybkie wykonanie.

Oto obiektywne przyczyny, dla których obwodnica Koszalina oraz drogi S6 i S11 powinny powstać.

S11 to najdłuższa polska droga ekspresowa Koszalin – Pyrzowice o łącznej długości ok. 600 km. Jest to kluczowa arteria komunikacyjna w tej części Polski. Jej budowa będzie ważnym elementem konkurencyjności polskiej gospodarki, dla której przez gorsze drogi koszty transportu są znacznie wyższe niż w sąsiednich państwach. Budowa tej arterii będzie efektywnym narzędziem starania się o pozyskanie nowym inwestorów, a przez to tworzenia miejsc pracy m.in. dla regionu zachodniopomorskiego dotkniętego bezrobociem.

To samo dotyczy trasy S6, która wzmocni najważniejsze ośrodki morskie naszego kraju.

Ponadto S6 i S11 przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, rozwoju turystyki oraz postępu gospodarczego w poszczególnych regionach kraju w tym Koszalina i okolic. Potrzebne do zrealizowania powyższych założeń jest zmodernizowanie dróg S6 i S11 jako dróg ekspresowych. Brak dróg ekspresowych przy jednoczesnym deficycie połączeń kolejowych oraz przy braku lotniska w Zegrzu Pomorskim prowadzi do "ubezwłasnowolnienia komunikacyjnego" województwa zachodniopomorskiego, co skutkuje stagnacją, brakiem perspektyw i bezrobociem w tym regionie.

W związku z powyższym, żądamy niezwłocznego przyznania środków na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6 wraz z odcinkiem drogi S11 od węzła Koszalin do węzła Szczecińska z jednoczesnym uwzględnieniem budowy dróg ekspresowych S6 i S11 w Krajowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2020.
Łukasz Kroplewski Piotr Świderski    Skontaktuj się z autorem petycji