ODEZWA DO RZĄDU I EPISKOPATU POLSKIEGO

"BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO A BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO"

MY - NARÓD POLSKI, ZAMIESZKUJĄCY W NASZEJ OJCZYŹNIE - POLSCE I POZA JEJ GRANICAMI. ZWRACAMY SIĘ Z OGROMNĄ PROŚBĄ  DO RZĄDU I EPISKOPATU W POLSCE O URATOWANIE POKOJU NA ŚWIECIE I ZAWIERZENIE NASZEJ OJCZYZNY – POLSKI PANU BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU - DRUGIEJ OSOBIE BOSKIEJ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI I UCHONOROWANIE NASZEGO ZBAWICIELA TYTUŁEM NAJWYŻSZYM NA ZIEMI – KRÓLA. JAKO ŻE Z JEZUSEM CHRYSTUSEM - KRÓLEM SPOTKAMY SIĘ W MOMENCIE NASZEJ ŚMIERCI. ON JAKO KRÓL BĘDZIE NAS SĄDZIŁ I JAKO KRÓLOWI BĘDZIEMY ZDAWAĆ SPRAWOZDANIE Z NASZEGO ŻYCIA, Z NASZYCH DOBRYCH I ZŁYCH UCZYNKÓW - POPEŁNIANYCH MYŚLĄ, MOWĄ I CZYNEM. A TAKŻE BĘDZIEMY ROZLICZANI Z NAPOMNIEŃ I NATCHNIEŃ BOŻYCH, CO MOGLIBYŚMY ZROBIĆ DOBREGO A PRZEZ ZATWARDZIAŁOŚĆ SERC NIE UCZYNILIŚMY A CO ZAOWOCOWAŁO BŁĘDNYMI UCZYNKAMI PRZECIW BOGU, BLIŹNIEMU I NASZEJ OJCZYŹNIE.

MY - NARÓD POLSKI BŁAGAMY WAS - DRODZY KARDYNAŁOWIE, BISKUOI I WSZYSCY DUCHOWNI,RATUJCIE POLSKĘ, RATUJCIE ŚWIAT, ABY NIE TŁUMACZYĆ SIĘ POTEM : NIE WIEDZIELIŚMY. JUŻ WIELE RAZY PAN BÓG UPOMINAŁ WAS DUCHOWNYCH I NAWOŁYWAŁ. JEST MIŁOSIERNY. ALE SYTUACJA POLITYCZNA ŚWIATA ZNOWU ZMUSZA NAS DO APELOWANIA DO RZĄDZĄCYCH NASZYM KRAJEM FIZYCZNIE I DUCHOWO, ABYŚCIE POSŁUCHALI SUMIENIA I NIE POPEŁNIALI  BŁĘDÓW WASZYCH POPRZEDNIKÓW, CZEGO WYNIKIEM BYŁA OKRUTNA DRUGA WOJNA ŚWIATOWA.NASI BEZBOŻNI WROGOWIE CHCĄ ZAWŁADNĄĆ NASZYMI SUMIENIAMI, SERCAMI I OSOBAMI. CHCĄ NAS ZNIEWOLIĆ, ZNISZCZYĆ I WOGÓLE USUNĄĆ Z PLANETY ZIEMI ORAZ CHCĄ ZMUSIĆ NAS DO WIERZENIA W JEDNEGO BOGA PRZEZ NICH WYZNACZONEGO. ELIMINUJĄC PRAWDZIWEGO BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO.

TAKIE SĄ ZAŁOŻENIA NASZYCH WROGÓW, KTÓRZY  CHCĄ PANOWAĆ NA CAŁYM ŚWIECIE POPRZEZ KATAKLIZMY, ZNISZCZENIA I WOJNY. KAŻDY WIE, ŻE BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY NIE POZWOLI NA PANOSZENIE SIĘ JEGO WROGA NA JEGO PLANECIE - ZIEMI I NASTĄPI KONIEC WASZ, NASZ I WROGÓW PLANETY ZIEMI. MY MOŻEMY UPROSIĆ, UBŁAGAĆ MIŁOSIERNEGO PANA JEZUSA O ODDALENIE KAR I WOJEN I POWINNIŚMY ZAWIERZYĆ SIEBIE, NASZE RODZINY I NASZE NARODY - BOGU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, KTÓRY JEST JEDYNYM RATUNKIEM DLA STWORZENIA I CAŁEGO ŚWIATA I UZNAĆ GO OFICJALNIE - KRÓLEM. ON ZMIENI NASZE SERCA I ZNIWECZY PLANY WROGÓW. JEZUS CHRYSTUS - KRÓL, PROSI EPISKOPAT JUŻ OD 80 LAT I W DALSZYM CIĄGU TA PROŚBA JEST AKTUALNA.

PROSIŁ PRZEZ ROZALIĘ CELAKÓWNĄ I POSYŁAŁ POSŁAŃCÓW DO KARDYNAŁA HLONDA, KTÓRY ZIGNOROWAŁ PROŚBĘ PANA JEZUSA. CZEGO SKUTKIEM BYŁO WIELKIE CIERPIENIE NARODU. ZWAŻYWSZY NA ŚWIADECTWA - NIE POPEŁNIAJCIE BŁĘDÓW POPRZEDNICH RZĄDÓW I EPISKOPATU I USŁUCHAJCIE LUDZI WOŁAJĄCYCH O POKÓJ I PANOWANIE PANA BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO, KTÓREGO REPREZENTATEM JEST - JEZUS CHRYSTUS A KTÓRY JEST MIŁOSIERNĄ MIŁOŚCIĄ I SAM PRAGNIE POKOJU NA ZIEMI WŚRÓD LUDZI. MY WSZYSCY PRAGNIEMY SPEŁNIĆ WOLĘ PANA BOGA I PROSIMY O UROCZYSTE ZAWIERZENIE PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI – KRÓLOWI NASZEJ UKOCHANEJ OJCZYZNY - POLSKI. JEZUS CHRYSTUS TEŻ PRAGNIE UROCZYSTEJ APROBATY PRZEZ CZŁOWIEKA JEGO KRÓLOWANIA NA ZIEMI.