Ogólnopolska petycja o wprowadzenie wędkarstwa sportowego (PZW)

Petycja skierowana do Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego

Ul. Twarda 42
00-831 Warszawa

W ostatnim czasie wody PZW są nieustannie trzebione przez rybaków oraz wędkarzy, którzy zabierają ryby z łowisk.
Pozostali wędkarze, którzy traktują wędkarstwo jako hobby, nie mają możliwości doświadczyć
kontaktu z większą rybą. Po rozmowie z osobą zasiadającą w centrali PZW, jak również za jej namową, doszedłem do
wniosku, iż Zarząd PZW musi usłyszeć głos innych wędkarzy, którzy postrzegają wędkarstwo jako HOBBY.

Petycja następnie zostanie przekazana do Zarządu PZW.

Ja niżej podpisany popieram petycję o wprowadzenie wędkarstwa sportowego na wodach PZW
Wnoszę do Zarządu PZW o wprowadzenie:

I.
Dwóch zezwoleń wędkarskich:

1. zezwolenie sportowe (niższa składka) - zasada złów i wypuść

2. zezwolenie podstawowe (wyższa składka) - zasada dopuszcza zabranie ryby z łowiska

II.
Jednego łowiska „no kill”

Każde koło PZW zobowiązane będzie to prowadzenia jednego akwenu wodnego z
zasadą złów i wypość.

III.
Bezwzględnego zakazu gospodarki rybackiej na śródlądowych wodach zarządzanych przez PZW.


Miejmy nadzieję, że Zarząd PZW  nie będzie głuchy na apel tak wielu wędkarzy,
szanowni Koledzy w ilości siła – każdy GŁOS SIĘ LICZY !!!

 

Proszę o pomoc wędkarzy i serwisy poświęcone tematyce wędkarskiej
o zamieszczenie petycji na stronach i forach wędkarskich.

Przekażcie informację także Swoim Kolegą po kiju, aby poparli akcję.

Musimy zebrać dużo podpisów pod petycją, aby NASZ GŁOS ZOSTAŁ ZAUWAŻONY.


Petycja jest głosem wielu zrażonych Wędkarzy do obecnej sytuacji,
zadajemy sobie sprawę, że wszystkie przedstawione postulaty ze względów ustawowych
nie zostaną wprowadzone przez PZW
, ale chcemy aby władze Zarządu Głównego oraz poszczególnych kół
usłyszały GŁOS zdegustowanych Wędkarzy.