Odwołanie administratora osiedla Ruda-Beczkowa

Szanowni Państwo, mieszkańcy osiedla Ruda-Beczkowa.

Zwracamy się do Was z prośbą o podpisy pod petycją dotyczącą odwołania z funkcji administratora naszego osiedla pana Radosława Szkatulskiego

Pan Szkatulski pozostaje w rażącym konflikcie interesów, w związku z tym, że obsługą naszego osiedla zajmują się firmy należące do członków jego rodziny: ZIS-BUS Piotr Szkatulski i ZIS-BUS PLUS Łukasz Szkatulski.

Pan Szkatulski występuje w roli osoby zlecającej wykonanie różnorodnych prac na terenie osiedla przez ww. podmioty oraz kontrolującej i rozliczającej ich wykonanie!

Ponadto, p. Radosław Szkatulski wykazuje od lat indolencję w kwestii oznakowania ulic należących do naszego osiedla, w szczególności ul. Beczkowej.
Postawione zostały szlabany (z pilotami) od strony ul. Łukowej, a Beczkowa jest pozbawiona oznakowania ograniczeniem prędkości i zakazem ruchu, co czyni z niej arterię dojazdową do Ruchliwej, Romana, Łagodnej i Zgodnej.

Wreszcie kwestia używania dmuchaw do liści na naszym osiedlu. Wbrew opiniom i sprzeciwowi mieszkańców, dmuchawy są używane przez wiele godzin dziennie, powodując smród spalin, wznoszenie kurzu, potworny hałas i zapychanie resztkami liści drzwi garażowych. Powoduje to znaczny dyskomfort dla mieszkańców, narażonych na ww. czynniki, ze znaczną szkodą dla zdrowia i komfortu życia.

Petycja zostanie skierowana do władz spółdzielni OGNIWO, w kwestii odwołania administratora Radosława Szkatulskiego.


Agnieszka Pałaszyńska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Agnieszka Pałaszyńska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...