Nowy park dla Żabińca!

23.09.2023  Kraków

Zarząd zieleni miejskiej w Krakowie

    Petycja w sprawie utworzenia partu na terenie „Żabiniec południe”

          W imieniu mieszkańców osiedla Żabiniec, Rogatki oraz okolic, wnoszę o wykupienie przez miasto obszaru „Żabiniec południe” i o utworzenie na tym terenie parku miejskiego.

            Obecnie do najbliższego niewielkiego parku jest pieszo ponad 20 minut, co ogranicza możliwość spędzania czasu z naturą wielu tysięcy mieszkańców. Taki park podniósłby komfort życia i prestiż miasta.

            Wyżej wymieniony teren jest ostatnim niezagospodarowanym miejscem w okolicy i idealnie by spełniał rolę miejsca rekreacji, po wybudowaniu kładki nad torami łączącą ul. Żabiniec z parkiem, wraz z planowanym już połączeniem Rogatki z Żabińcem.

 

  Jako „Żabiniec Południe” mamy na myśli teren ciągnący się od działki nr 126102_9.0045.214, Do działki nr. 126102_9.0045.378, włączając w to 126102_9.0045. -  217/1; 218; 219; 220; 222/1; 221/1; 223/1; 224/1; 225; 226; 227; 228; 229; 230/1; 230/4; 230/3; 376; 230/8; 230/6; 377 oraz 231.mapa_park.jpg


Wojciech Dulczewski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Wojciech Dulczewski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...