Pastorzy za sojuszem Polski i Ukrainy oraz Trójmorza

My, niżej podpisani pastorzy oraz członkowie kościołów chrześcijańskich Polski i Ukrainy, wyrażamy wielką radość i wdzięczność Bogu za ogromne zmiany, jakie dokonują się na naszych oczach w relacjach pomiędzy naszymi narodami. W wyniku tragedii wojny, którą rozpoczęła Rosja, atakując Ukrainę, przeżyliśmy odnowienie braterskich relacji pomiędzy Polakami i Ukraińcami, doświadczyliśmy otwartości serc i solidarności.  Wspólnie myślimy też o przyszłości. Zdecydowanie popieramy inicjatywy polityków ukraińskich i polskich, którzy mówią o dalszym zacieśnianiu naszych relacji.

Prezydent Wołodymyr Zełenski, ukraińska deputowana Kira Rudik oraz doradca prezydenta Andrzeja Dudy minister Jan Krzysztof Ardanowski mówią o potrzebie sojuszu Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Słowacji oraz być może innych państw obszaru Trójmorza. Potrzeba wyniesienia naszych relacji państwowych na nowy poziom wynika zarówno z naszej historii, kultury, wielowiekowego braterstwa, jak i z doświadczenia tych samych zagrożeń. W pojedynkę im nie sprostamy. Razem możemy odegrać dziejową rolę w przywracaniu pokoju, stabilizacji i dobrobytu dla naszego regionu i całej Europy.

Modlimy się, by Bóg dalej otwierał nasze serca i umysły, obdarzał mądrością nasze narody, powodował w nas ofiarność, wzajemny szacunek i braterską miłość. Prosimy Boga, by dał naszym politykom i rządzącym świadomość zachodzących właśnie teraz dziejowych przemian oraz wizję przyszłości zgodną z Jego wolą.
 
Inicjatorzy:
 
pastor Paweł Chojecki
pastor Radosław Kopeć
pastor Paweł Machała
pastor Michał Fałek
Kościół Nowego Przymierza w Lublinie

pastor Henryk Skrzypkowski
Kościół Chrześcijan Baptystów w Chełmie

pastor Ireneusz Dawidowicz
Zbór "Droga Zbawienia" Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
 
pastor Andrey Hlopkov
Kościół Boży "Łaska Chrystusa" w Krakowie
 
pastor Oleksandr Moroz
Ukraiński Kościół Baptystów w Warszawie
 
Joe Losiak
amerykański misjonarz polskiego pochodzenia, Campus Crusade for Christ, współtwórca Ruchu Oazowego ks. F. Blachnickiego
 
--------------------
 
Prezydent Wołodymyr Zełenski (11 marca 2022 r. do polskiego Zgromadzenia Narodowego)
 
"24 lutego stało się to straszne 'jutro' dla Ukrainy, o którym mówił prezydent Kaczyński. I dzisiaj walczymy, aby dla państw bałtyckich i dla Polski takiego złego czasu nie było. Walczymy razem, bo mamy siły. Pamiętajmy: razem jest nas 80 mln, razem możemy wszystko. Jest to historyczna misja Polski, historyczna misja Ukrainy być liderami, być razem, wyciągnąć Europę z tej przepaści, z tego zagrożenia. By Europa nie stała się ofiarą. Szanowni panie i panowie, możemy to zrobić. Widzieliśmy wczoraj, jak i o czym mówiły państwa UE, widzieliśmy, kto jest rzeczywistym liderem i kto walczy o połączoną Europę, o wspólne europejskie bezpieczeństwo, a kto próbował nas powstrzymać, kto próbował was powstrzymać".
 
"Bracia i siostry, Polacy, czuję, że już zbudowaliśmy niezwykły sojusz, być może na razie nieformalny, ale jest to sojusz, który wyrasta z realiów, a nie napisany na papierze. Jest to sojusz, który wychodzi z ciepła naszych serc, a nie ze słów polityków na szczytach".
 
Kira Rudik (Telewizja Idź Pod Prąd, 6.05.2022)
 
"Dlatego w tym nowym systemie, który będziemy tworzyć po katastrofie, po kryzysie, po tym, jak wygramy, wierzę, że geograficznie, mentalnie, fizycznie Ukraina, Polska, państwa bałtyckie będą musiały pozostać zjednoczone, będą musiały mieć bliższe relacje i będą musiały zbudować sojusz. Skuteczny sojusz, który będzie naprawdę działał".
 
"...uważam, że będziemy musieli stworzyć sojusz – nowoczesny, szybki, który będzie szczery, który będzie w stanie działać".
 
"Wierzę, że nasza wspólna przeszłość jest tym, co popycha nas do przyszłości, która musi być wspólna. Wierzę, że Ukraina dołączy do Unii Europejskiej i będziemy mogli wprowadzić zmiany, które muszą być wprowadzone, aby ona była skuteczna. I wierzę, że nowy sojusz bezpieczeństwa musi opierać się na państwach bałtyckich, Polsce i Ukrainie".
 
Jan Krzysztof Ardanowski (Telewizja Idź Pod Prąd, 6.05.2022)
 
„Jeżeli Ukraina wygra, daj Panie Boże, to – o czym mówił też prezydent Zełenski w przesłaniu do polskiego Zgromadzenia Narodowego – jeśli Polska, Ukraina i te mniejsze kraje, które w naszej części Europy szukają dla siebie miejsca w geopolityce, jeżeli by to wszystko udało się połączyć, to jest praktycznie Trójmorze, ale jednocześnie to jest silna przeciwwaga dla Niemców, dla ich dominacji, hegemonii w tej części Europy. [...] Teraz jest szansa na wybicie się tej części Europy na niepodległość. Polska z Ukrainą mogą być absolutnymi liderami w tej zmianie sytuacji geopolitycznej".
 
"Jesteśmy w pewnym momencie historycznym [...]wspierajmy się wzajemnie i w ten sposób możemy na pokolenia zmienić sytuację w naszej części Europy".

Pastorzy biblijnych kościołów chrześcijańskich z Polski i Ukrainy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Pastorzy biblijnych kościołów chrześcijańskich z Polski i Ukrainy będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...