Petition for reconstructing the Great Synagogue in KatowiceTo all people of good will,

We are attempting to get permission for reconstructing a synagogue in Katowice which was destroyed in 1939. The synagogue we want to rebuild will serve not only as a place of worship, but primarily is to be a symbol of reconciliation and returning to the tradition of times, when the community of Katowice was a multi-cultural, multi-religious mosaic of people who could cooperate in a conflict less way. It is to be a place of meetings, artistic activities, exhibitions, concerts.

The piece of land where the synagogue once stood and where it is going to be reconstructed belongs to us. We have the financial resources provided, and we do not ask for financial help. Unfortunately, the authorities of Katowice seem to be biased in xenophobic and anti-Semitic way and they do everything they can to frustrate our attempt. First, they suspended issuing the land development conditions decision for 9 months. We were the only investors who encountered something like this. Then, when the land development conditions were about to be issued and we submitted a project of reconstruction, the authorities had 65 days to decide. They waited for 60 days before formulating further recommendations, mostly irrational, to delay issuing of the decision. At the same time the authorities are working on a new area development plan in which they are premeditating taking away half of our land from us to stop the reconstruction of the synagogue forever.

Please sign the petition, help us publicise this, because in this case, pent up aversion for everything that is foreign, xenophobia and anti- Semitism seem very clear.

This pent up form of aversion and making things harder for us, carried out under the cover of application of the law an pursuant to clerical authority is the worst form of prejudice. It is much easier to talk with people who show their opinions openly, than, like in this case, with people who hide their views but give vent to them in everyday life.

We ask you all for support, we ask individual people, companies, organisations, authorities of other cites, governments, please give your opinion by signing the petition for ENABLING THE RECONSTRUCTION OF THE GREAT SYNAGOGUIE IN KATOWICE and stopping systemic impediments in realising our attempt.

Like we mentioned, in a Katowice for dozens of years there was an atmosphere of openness, mutual understanding and cooperation, regardless of religious or ideological differences. We want this atmosphere to be back, but to achieve this solidarity is needed and also saying clear NO to people who are unfamiliar with the ideas of community.

Katowice is the place where in 1884 a congress took place, which contributed to establishment of the state of Israel later on. Katowice was chosen to host the congress because of the geographical location but also because of the openness. The return of the synagogue would commemorate also this event.We will keep you informed of current situation on https://www.facebook.com/Reconstruction-of-the-synagogue-Katowice-Poland-105294430978672/?modal=admin_todo_tour

Petycja w sprawie odbudowy Synagogi Wielkiej w Katowicach

 

Do Wszystkich Ludzi Dobrej Woli

 

Staramy się o pozwolenie na odbudowę zburzonej w 1939 synagogi w Katowicach. Synagoga która chcemy odbudować nie będzie spełniała jedynie funkcji religijnej ale w podstawowym zamyśle ma stać się symbolem pojednania i powrotu do tradycji, kiedy to społeczeństwo Katowic było wielokulturową wieloreligijną mozaiką ludzi bezkonfliktowo współpracujących ze sobą . Ma to być miejsce spotkań , działań artystycznych wystaw koncertów .

Teren gdzie stała synagoga i gdzie ma być odbudowana należy do nas . Mamy zabezpieczone zrodła finansowania i nie prosimy nikogo o pomoc finansową .Chodzi jedynie o to, żeby władze miasta nie przeszkadzały w realizacji naszego zamiaru . Niestety, ksenofobiczne i antysemicko nastawione władze Katowic , robią wszystko żeby ten zamiar udaremnić . Najpierw zawieszono nam na 9 miesięcy wydanie tzw. WZ/ Warunki Zabudowy/ .Tylko nas to spotkało . Potem kiedy WZ/ Warunki Zabudowy / już musiały być wydane a my złożyliśmy projekt odbudowy, na decyzje władze miały 65 dni . Czekano jednak do 60 dnia od złożenia, żeby sformułować kolejne zalecenia, w większości irracjonalne, żeby opóźnić wydanie decyzji . Równolegle władze prowadzą prace nad nowym planem zagospodarowania, w którym zaplanowano odebranie nam połowy terenu, by w ten sposób na zawsze uniemożliwić odbudowę synagogi.

Prosimy podpisujcie petycje , pomóżcie sprawę nagłośnić, bo w tym wypadku skrywana niechęć do wszystko co obce, ksenofobia i antysemityzm są bardzo widoczne .

Taka skrywana forma niechęci i utrudniania wszystkiego , prowadzona pod przykrywką stosowania prawa i na mocy uprawnień urzędniczych jest najgorsza formą tych uprzedzeń .

Lepiej się rozmawia z ludźmi, którzy otwarcie wyrażają swoje poglądy niż tak, jak ma to w tym wypadku, z ludźmi którzy swoje poglądy skrywają, ale w codziennym działaniu dają im upust.

Prosimy wszystkich o wsparcie: osoby , firmy, organizacje, władze innych miast, rządy o

wyrażenie swojej opinii poprzez podpisanie petycji, o UMOŻLIWIENIE ODBUDOWY SYNAGOGI WIELKIEJ W KATOWICACH , i zaniechanie systemowego utrudniania w realizacji naszego zamiaru .

 

Jak wspominaliśmy, w Katowicach panował przez dziesiątki lat klimat otwartości, wzajemnego zrozumienia i współpracy, ponad podziałami religijnymi czy światopoglądowymi.

Chcemy żeby ten klimat wrócił ale do tego potrzeba solidarności i zdecydowanego powiedzenia NIE ludziom którym idee wspólnotowe są obce .

 

Katowice to miejsce gdzie w 1884 roku odbył się kongres, który przyczynił się do powstania w późniejszym czasie państwa Izrael . Na miejsce kongresu zostały wybrane właśnie Katowice, przez swoje położenie geograficzne, ale i otwartość. Powrót synagogi ma upamiętniać również to wydarzenie . Prosimy o wsparcie podpisem.

 

 

O sytuacji bieżącej informujemy na stronie face :

https://www.facebook.com/Reconstruction-of-the-synagogue-Katowice-Poland-105294430978672/?modal=admin_todo_tour

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Adam Grządziel do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook