Zablokujmy podręcznik do HiT Roszkowskiego!

PETYCJA

do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wycofania z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego pozycji: Historia i teraźniejszość 1. Podręcznik dla liceów i techników. 1945-1979 autorstwa Wojciecha Roszkowskiego wydanej przez wydawnictwo Biały Kruk  

 

Warszawa, 12 sierpnia 2022 roku   

 

Panie Ministrze,

Działając w interesie publicznym Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195 tj. Dz.U. 2018 poz. 870), składamy niniejszą petycję z żądaniem wycofania z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego pozycji: Historia i teraźniejszość 1. Podręcznik dla liceów i techników. 1945-1979 autorstwa Wojciecha Roszkowskiego wydanej przez wydawnictwo Biały Kruk.

Podręcznik ten skonstruowany jest na bazie subiektywnych opinii autora i przedstawia zniekształcony, nieprawdziwy a w wielu przypadkach krzywdzący obraz historii, teraźniejszości oraz społeczeństwa, które na ich tle funkcjonowało i funkcjonuje.

Podręcznik nawołuje również do nienawiści przedstawiając osoby o innych poglądach w negatywnym świetle. 

W sposób szczególnie okrutny uderza w dzieci poczęte w wyniku leczenia niepłodności, nazywając metodę in vitro produkcją i hodowlą ludzi oraz stawiając pytanie “kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?”:

 

"Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju "produkcję"?" 

 

Mając na uwadze skalę niepłodności w Polsce oraz ilość przeprowadzanych w każdym roku zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego można przypuszczać, że w każdej szkole, a w niektórych ze szkół w każdej klasie znajdują się dzieci, które zostały poczęte dzięki  in vitro. Jak poczują się te właśnie dzieci wobec tezy, że nie przyszły na świat z miłości a w wyniku produkcji? 

Podręcznik uderza również w dzieci, które wychowują się bez rodziców biologicznych. Autor stawia tezę, że brak miłości rodzicielskiej “jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej”:

 

“Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej."

 

Zdecydowanie sprzeciwiamy się narażaniu dzieci wychowywanych bez rodziców, w pieczy zastępczej czy placówkach opiekuńczo - wychowawczych na zderzenie z tak absurdalną, stygmatuzującą i krzywdzącą tezą. Mając na uwadze powyższe, żądamy wycofania z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego pozycji: Historia i teraźniejszość 1. Podręcznik dla liceów i techników. 1945-1979 autorstwa Wojciecha Roszkowskiego wydanej przez wydawnictwo Biały Kruk.

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian

MRM Fundacja

Stowarzyszenie In Vitro Bez Granic

Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS!

Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet

TAK Trójmiejska Akcja Kobieca

Stowarzyszenie Klucz

Stowarzyszenie Era Kobiet

prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa

 

*15.08.2022 - dopisaliśmy kolejne organizacje podpisujące sie pod petycją

 16.08.2022 - dopisaliśmy kolejne organizacje/osoby publiczne podpisujące sie pod petycją


Stowarzyszenie Nasz Bocian    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Nasz Bocian do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...