Zatrzymajmy retorsje polityczne! Podpisz petycję do Prokuratury w Ostrowcu Św. w sprawie kuriozalnych zarzutów za nalepienie plakatu na biurze posła PiS!

 +_(2)1.png

 

Osoba wnosząca petycję:
Grupa Przedstawicieli
w imieniu obywateli podpisanych pod petycją
(lista podpisów załączona poniżej)

Podmiot, do którego wnoszona jest petycja:
Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Adama Wardyńskiego 15C, 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

PETYCJA

Przedmiot petycji: wycofanie się Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Św. ze stawiania kuriozalnych zarzutów popełnienia przestępstwa Patrykowi Stępniowi za czyn polegający na naklejeniu plakatu z gestem posłanki Lichockiej na biurze poselskim posła Andrzeja Kryja

 

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 2 pkt 1,2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) wnosimy petycję do Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie wycofania się ze stawiania kuriozalnych zarzutów popełnienia przestępstwa Patrykowi Stępniowi za czyn polegający na naklejeniu plakatu z gestem posłanki Lichockiej na biurze poselskim posła Andrzeja Kryja.

  UZASADNIENIE  

W lutym bieżącego roku do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożone przez posła Andrzeja Kryja przeciwko Patrykowi Stępniowi, który dopuścić miał się uszkodzenia mienia w postaci naklejki ażurowej na biurze poselskim poprzez naklejenie plakatu. Na etapie dochodzenia policji powołano dwóch biegłych sądowych, których opinie polegające na wycenie wartości szkód były sprzeczne ze sobą – jeden z nich wycenił szkody na wartość dużo poniżej wartości przestępstwa, drugi zaś nieco powyżej wartości przestępstwa. Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim, biorąc pod uwagę tylko jedną z tych opinii, niekorzystną dla oskarżonego Patryka Stępnia, przedstawiła mu akt oskarżenia o przestępstwo z art. 288 § 1 Kodeksu Karnego - kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W niniejszej sprawie, 5 listopada 2020 roku, zapadło postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, umarzające w całości postępowanie karne. Prokuratura na niniejsze zawiadomienie złożyła zażalenie.

My niżej podpisani, sprzeciwiamy się stosowaniu retorsji i nacisków na osoby o niezbieżnych poglądach politycznych poprzez używanie w tym celu organów władzy, w tym policji i prokuratury. Zgodnie z art. 104 Konstytucji RP - Poseł na Sejm RP jest przedstawicielem Narodu. W naszej ocenie winien dochodzić do porozumienia i podejmować rozmowy z obywatelami, w tym przyjmować konstruktywną krytykę, nawet w formie najostrzejszych protestów, a nie w błahych sprawach kierować zawiadomienia o przestępstwach wobec obywateli. Prokuratura zaś winna była wziąć pod uwagę, iż w przedmiotowej sprawie zapadła opinia biegłego kwalifikująca czyn nalepienia plakatu – bo do uszkodzenia nie doprowadził Patryk Stępień, a asystentka posła zdzierająca plakat z okna, jako wykroczenie a nie przestępstwo.

Nadgorliwość zarówno Pana posła jak i prokuratury prowadzi do tego, że w kuriozalnej sprawie, o znikomej szkodliwości społecznej, podejmowanych jest mnóstwo kosztownych działań, które w rezultacie prowadzą do wywierania presji i retorsji wobec Patryka Stępnia i osób o odmiennych poglądach niż posła Andrzeja Kryja. Wielokrotnie podkreślano, że niniejszą sprawę można było rozwiązać w inny sposób. Zgodnie z Zasadami Etyki Poselskiej, art. 3, Poseł winien kierować się interesem publicznym. My niżej podpisani, w interesie publicznym wnosimy o wycofanie kuriozalnych zarzutów prokuratury.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Patryk Stępień nie dopuścił się uszkodzenia cudzej rzeczy. Nalepienia plakatów (czyli formy protestu) nie można traktować w charakterze przestępstwa, aktu wandalizmu czy uszkodzenia cudzej rzeczy. Czyn ten sam w sobie przestępstwem nie jest, stąd nasze zdziwienie niniejszą sprawą i niniejsza petycja.

Niniejszym pismem wyrażamy również sprzeciw wobec działań zarówno posła Andrzeja Kryja jak i Prokuratury w Ostrowcu Św. w kierunku Patryka Stępnia, z pobudek politycznych, ukierunkowanych na retorsje i wzbudzenie strachu w zaangażowanej społecznie młodzieży. Manifestowanie swoich poglądów i protestowanie jest zapewnione konstytucyjnymi prawami. Posłowie na Sejm RP, będący przedstawicielami Narodu, zgodnie z w/w zasadami etyki poselskiej winni kierować się interesem publicznym - wykorzystywanie swojej funkcji w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści dla siebie (czyli skazania Patryka Stępnia) jest niewskazane.

***  

W związku z powyższym, wnosimy i wywodzimy jak na wstępie.  

***  

Wyrażamy zgodę na udostepnienie naszych danych osobowych tj. imienia i nazwiska przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

 

Załącznik: 1)     Podpisy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego pod petycją


Oddolny Ruch Kobiet - Strajk Kobiet w Ostrowcu Św. oraz Mieszkańcy Ostrowca Św.    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Oddolny Ruch Kobiet - Strajk Kobiet w Ostrowcu Św. oraz Mieszkańcy Ostrowca Św. do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...