Petycja dla zieleni miejskiej w Mielcu

petycja_header.png

Zwracamy się do Prezydenta Miasta Mielca oraz Rady Miasta Mielec o niezwłoczne podjęcie dalszych działań na rzecz ochrony miejskiego drzewostanu i zachowania zieleni miejskiej dla przyszłych pokoleń.

Wnioskujemy o realizację następujących postulatów, które pomogą chronić miejską przyrodę, tworząc lepsze środowisko dla wszystkich mieszkańców. 

1. Utworzenie zakładu budżetowego związanego z utrzymaniem zieleni, z własnym chirurgiem drzew, ogrodnikiem miejskim i innymi pracownikami, którzy będą w stanie zapewnić należyte utrzymanie miejskiego drzewostanu i terenów zielonych.

2. Powierzenia nowoutworzonej jednostce budżetowej zadań związanych z utrzymaniem zieleni, nowymi nasadzeniami drzew i rozwijaniu terenów zielonych w celu skuteczniejszej realizacji postanowień i zapisów zawartych w Strategii Miasta 

3. Zwiększenia środków przeznaczanych rokrocznie w budżecie na Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami a w szczególności na Referat Zieleni w celu realizacji standardów ochrony drzew wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta miasta. 

4. Przeprowadzenia inwentaryzacji drzewostanu znajdującego się na terenach podległych Gminie Miejskiej Mielec oraz w obszarze podlegającym jednostkom budżetowym gminy. 

Uzasadnienie: 

Drzewa stanowią fundamentalny element naszego ekosystemu miejskiego. Są nie tylko ozdobą naszych ulic i parków, ale także odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowego środowiska miejskiego oraz naszego własnego dobrostanu.

Dbając o nasze drzewa, dbamy jednocześnie o naszą przyszłość i jakość życia naszych dzieci i wnuków. Drzewa są naturalnymi oczyszczaczami powietrza, pochłaniającymi szkodliwe substancje chemiczne i emitującymi tlen. Pomagają regulować temperaturę w mieście, co jest szczególnie ważne podczas upalnych dni. Ich cienie dają schronienie przed słońcem i redukują efekty miejskiej wyspy ciepła.

Dodatkowo, drzewa przyczyniają się do zwiększenia różnorodności biologicznej, zapewniając schronienie dla ptaków i innych zwierząt. Warto także podkreślić, że drzewa mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne. Spacery wśród zieleni wpływają korzystnie na nasze samopoczucie i pomagają w redukcji stresu. Drzewa tworzą przyjazną i relaksującą atmosferę, która sprzyja budowaniu społeczności i integracji. Wszystko z powyższych potwierdzają liczne badania naukowców i specjalistów w zakresie zieleni miejskiej.

Dlatego ważne jest, aby gmina miejska lepiej zadbała o nasze drzewa, sadzą nowe, pielęgnując istniejący drzewostan, przez co zwiększy się ochrona przed wycinaniem drzew na masową skalę. To nasza wspólna odpowiedzialność jako mieszkańców Mielca, aby zachować naszą zieloną przyszłość. Dbajmy o nasze drzewa, dbajmy o naszą przyszłość!

 

My_project.png

 

 

Po podpisaniu petycji należy potwierdzić podpis poprzez kliknięcie linku, który przyjdzie na podany przez Państwa adres email. Dziękujemy za wsparcie!

 


Mikołaj Skrzypiec    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mikołaj Skrzypiec do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...