Petycja do GDDKiA w sprawie poprawienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej 94 z ulicą Wrocławską w miejscowości Krępice

My, niżej podpisani, zaniepokojeni mieszkańcy Krępic oraz okolicznych miejscowości, zwracamy się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z pilną prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej 94 z ulicą Wrocławską w miejscowości Krępice.

W ostatnim czasie odnotowaliśmy bardzo dużą ilość kolizji i wypadków na tym skrzyżowaniu, w tym kilka tragicznych zakończonych ofiarami śmiertelnymi. Sytuacja ta stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego oraz dla nas wszystkich, którzy codziennie korzystamy z tej trasy.

Zdajemy sobie sprawę z planowanej rozbudowy drogi krajowej 94, której plany mają zostać zrealizowane w terminie od marca 2023 roku do marca 2027 roku, przy czym prawdopodobny początek budowy przewidywany jest na rok 2030. Jednakże, obecnie skrzyżowanie to stanowi punkt szczególnie niebezpieczny, a sytuacja tylko się pogarsza z uwagi na rozwój przemysłowy oraz wzrost liczby mieszkańców w okolicznych miejscowościach, co prowadzi do zwiększonego natężenia ruchu w godzinach szczytu.

Dlatego też, apelujemy o podjęcie jednego z następujących działań, jednakże najbabardziej preferujemy rozwiazanie nr.2:

  1. Montaż tymczasowej sygnalizacji świetlnej - uważamy, że instalacja sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu może znacznie poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, szczególnie w godzinach szczytu, kiedy natężenie ruchu jest największe.

  2. Montaż tymczasowego ronda - rozważamy także możliwość tymczasowego zbudowania ronda na tym skrzyżowaniu, co mogłoby przyczynić się do płynniejszego i bezpieczniejszego przepływu ruchu.

  3. Montaż fotoradaru - sugerujemy również rozważenie montażu fotoradaru, który realnie spowolniłby ruch na tym odcinku drogi, zmniejszając ryzyko wystąpienia kolizji lub sprawiając, żeby ewentualne kolizje były mniej poważne.

Działania te są niezbędne dla naszego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa naszych rodzin i sąsiadów. Dlatego apelujemy o jak najszybsze podjęcie odpowiednich kroków w celu poprawy sytuacji na skrzyżowaniu drogi krajowej 94 z ulicą Wrocławską w miejscowości Krępice.


Damian Grzegorczyn    Skontaktuj się z autorem petycji