PETYCJA DO MINISTRA INFRASTRUKTURY I DYREKTORA GDDKiA W KRAKOWIE: Domagamy się Budowy Tunelu w Krzyszkowicach

Szanowny Pan Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury

Szanowny Pan Tomasz Pałasiński
Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie

 

 

   Mówiąc stanowcze dość opieszałości w działaniu odpowiedzialnych władz i kierując się bezpieczeństwem mieszkańców Krzyszkowic oraz ościennych miejscowości, domagamy się natychmiastowego działania i budowy tunelu pod "zakopianką" na terenie Krzyszkowic.

   Pod koniec listopada 2019 roku została podjęta uchwała o budowie bezkolizyjnego węzła zakopianki DK 7 z drogą wojewódzką DW 955 w miejscowości Jawornik. Zapadła również decyzja o likwidacji sygnalizacji świetlnej w Myślenicach zlokalizowanej na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego prowadzącej do zakopianki, gdzie powstanie węzeł bezkolizyjny. Brak świateł na całej długości zakopianki od Myślenic do Krakowa w połączeniu z odcinkiem ekspresowym Lubień-Rabka spowoduje, że ciągły strumień samochodów w kierunku Krakowa i Zakopanego, który do tej pory był dzielony światłami w miejscowości Myślenice jeszcze bardziej utrudni włączanie się mieszkańców Krzyszkowic do ruchu z drogą DK7.

   Krzyszkowice to jedna z niewielu miejscowości, gdzie aby pokonać pieszo zakopiankę przechodzi się przez przejście dla pieszych pozbawione sygnalizacji świetlnej. Pędzące samochody stwarzają w tym miejscu dla pieszych duże zagrożenie. Niejednokrotnie przedostanie się na drugą stronę drogi wiąże się z bezpośrednim narażeniem na utratę zdrowia lub życia. W sąsiednich miejscowościach -  Głogoczowie i Jaworniku - wybudowano aż 4 kładki dla pieszych, a My nadal nie możemy doczekać się na rozwiązanie naszego problemu.

  Z drogi powiatowej na zakopiankę wyjeżdża dziennie od 3 do 3,5 tys. pojazdów, z czego ponad jedna trzecia skręca w lewo, w kierunku Myślenic. Powoduje to, że samochody te muszą przeciąć jezdnię zakopianki, na której szacowany ruch drogowy angażuje w ciągu jednego dnia około 20 – 30 tys. pojazdów. W godzinach szczytu przerwy między poszczególnymi pojazdami na nitce Kraków - Myślenice są kilkusekundowe. Te sekundy to czas, kiedy my - mieszkańcy Krzyszkowic i okolicznych miejscowości - musimy zdążyć włączając się z drogi podporządkowanej. Bardzo często zdarza się, że kierowcy wskakują w przerwy krótsze niż 10 sekund, co przy najdrobniejszym błędzie stwarza zagrożenie i możliwość kolizji. To nie jest włączanie się do ruchu - to jest walka o życie.

   Rozbudowa przejazdu na skrzyżowaniu w Krzyszkowicach to również podniesienie bezpieczeństwa dla mieszkańców Myślenic jeżdżących do Krakowa i turystów udających się na Podhale. Od kilku lat politycy różnych opcji składają obietnice dotyczące rozwiązania tego istotnego problemu, których później nie realizują. Dlaczego? Bo nie korzystają z tego przejazu? Bo mają ważniejsze tematy? Tylko co może być ważniejsze niż życie i zdrowie obywateli?! W poczuciu lekceważenia i zapomnienia -  postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i przypomnieć o naszej katastrofalnej sytuacji.

 

Z poważaniem,

Mieszkańcy Krzyszkowic i okolicznych miejscowości

 

link do wydarzenia na facebook'u: 

https://www.facebook.com/events/1467521060074874/

 

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) zamieszczam informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Maciej Ambroży.

Jak się z mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz na adres e-mail: maciekam@gmail.com

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?
Przetwarzam Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zebrania podpisów pod petycją do MINISTRA INFRASTRUKTURY I DYREKTORA GDDKiA W KRAKOWIE. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się ze mną mailowo. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? Wymagam podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zebrać podpisy pod petycją PETYCJA DO MINISTRA INFRASTRUKTURY I DYREKTORA GDDKiA W KRAKOWIE • imię, nazwisko, adres zamieszkania. Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Maciej Ambroży w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem prze zemnie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniam Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe zostaną udostępnione następującemu podmiotowi: MINISTRER INFRASTRUKTURY I DYREKTOR GDDKiA W KRAKOWIE

Jak długo przechowuje Twoje dane osobowe?
Przechowuje Twoje dane osobowe przez czas trwania zbierania podpisów lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

tunel_v2.jpg