Petycja do Ministra Obrony Narodowej pana Mariusza Błaszczaka w sprawie likwidacji Obiektu Alfa - Muzeum Zimnej Wojny w Warszawie.

Historia Obiektu Alfa sięga połowy lat 70-tych XX wieku, okresu Zimnej Wojny i realnego zagrożenia wybuchem III wojny światowej. Zbudowany został jako jeden z elementów zapasowego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi PRL. Obiekt Alfa posiadał najnowocześniejsze na ówczesne czasy w Polsce laboratorium biologiczne III klasy bezpieczeństwa. Docelowo miały powstać trzy takie obiekty – Alfa, Beta i Gamma. Powstał tylko jeden.

Obiekt Alfa jest unikalną w skali kraju tego typu budowlą pełniącą jednocześnie rolę schronu przeciwatomowego. Posiada oryginalne, sprawne instalacje, urządzenia, wyposażenie i wystrój wnętrz. Znajdują się tu między innymi komory służące do odkażania, laboratoria, komory badawcze, gabinet lekarski, biuro, dyspozytornia, będąca głównym centrum dowodzenia schronem oraz maszynownia z potężnymi wentylatorami i stacją filtrów, dostarczającymi powietrze z zewnątrz. Doskonale zachowało się oryginalne wyposażenie pomieszczeń: sprzęt laboratoryjny, urządzenia biurowe, łączność wewnętrzna, kamery, rejestratory promieniowania i inne urządzenia. Niepowtarzalną atmosferę tworzą oryginalne meble, w pełni wyposażona kuchnia z zastawą stołową i wiele innych oryginalnych eksponatów.

Obiekt Alfa został w 2016 roku wydzierżawiony Agencji Artystycznej "Retro-Pasje", która we współpracy z Fundacją Edukacji Historycznej stworzyła Muzeum Zimnej Wojny (w budowie), tworząc przestrzeń dla działalności edukacyjnej, skierowanej również do młodzieży szkolnej. Wycieczki i zajęcia edukacyjne były jak do tej pory uzupełnieniem edukacji szkolnej, która okres Zimnej Wojny i walki z systemem komunistycznym traktuje po macoszemu.

Obiekt Alfa stał się również tłem dla wielu produkcji filmowych.

W dniu 27 września 2019 roku Agencja Artystyczna „Retro-Pasje” otrzymała od nowego dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, płk. Adam Ziemby, wypowiedzenie umowy dzierżawy z dniem 31 października 2019 roku, bez podania przyczyny. To unikalne miejsce, będące pod opieką grupy wolontariuszy z Fundacji Edukacji Historycznej oraz finansowane przez Agencję Artystyczną "Retro-Pasje" ma odejść do historii. Po opuszczeniu przez nas prawdopodobnie pozostanie on niezagospodarowany i popadnie w ruinę. Jedyny taki obiekt w Polsce, zachowany w tak świetnym stanie, zostanie skazany na zagładę. Obiekt Alfa podzieli los wielu podobnych budowli z okresu Zimnej Wojny, porzuconych, rozkradzionych i zdewastowanych. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć decyzji dyrektora WIHE, gdyż tak naprawdę nie znamy motywów - wypowiedzenie nie zawiera żadnego uzasadnienia, ani nie zostało poprzedzone żadnymi pertraktacjami. Ponadto, wypowiedzenie to jest niezgodne z prawem, ponieważ umowa dzierżawy jest zawarta na czas oznaczony, do czerwca 2021 roku i nie może de facto być wypowiedziana bez podania przyczyny.

Obiekt Alfa, pomimo że posiada sprawne urządzenia i instalacje, nie spełnia już współczesnych wymogów dotyczących tego typu obiektów. Urządzenia jak i sama konstrukcja budowlana obiektu pochodzą z lat 70-tych i nigdy nie były modernizowane. Według naszej opinii w obecnej chwili nie ma możliwości stworzenia innego przeznaczenia dla Obiektu Alfa niż udostępnienia go społeczeństwu jako obiektu muzealnego, pokazującego zagrożenia, jakie mogły spotkać nasz kraj rządzony przez komunistów.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się do Pana Ministra Obrony Narodowej o interwencję w tej sprawie i spowodowanie cofnięcia wypowiedzenia umowy dzierżawy.


Michał Kępiński Fundacja Edukacji Historycznej    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook