Petycja do organów miasta Inowrocławia w sprawie zniesienia w Inowrocławiu opłaty za posiadanie psów

Petycja do Prezydenta Miasta Inowrocławia oraz Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie zniesienia opłaty od posiadania psów.

Panie Prezydencie! Szanowna Rado!


Aktualnie w Urzędzie Miasta Inowrocławia trwają zapewne prace nad przygotowaniem projektu budżetu miasta na 2019 rok. W związku z tym chciałbym zaapelować do Pana Prezydenta, by w projekcie budżetu na rok przyszły nie planował Pan Prezydent dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów i przedłożył Radzie Miejskiej do uchwalenia projekt uchwały w sprawie jej zniesienia. Do Rady Miejskiej Inowrocławia kieruję zaś apel, by jeszcze w tym roku podjęła uchwałę, która począwszy od roku 2019 zniesie w Inowrocławiu opłatę z tytułu posiadania psów.

UZASADNIENIE

Wielu ekspertów podatkowych podkreśla, że opłata za posiadanie psa jest najbardziej żałosną opłatą w systemie podatkowym. Wszak, jak powszechnie wiadomo, pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Pragnę podkreślić, że spośród 5 miast prezydenckich w naszym województwie tę opłatę pobierają tylko 2 - Włocławek i Inowrocław, przy czym we Włocławku jest ona znacząco niższa, bowiem wynosi 40 zł (w Inowrocławiu aż 66 zł). Nie ma jej w ogóle w Bydgoszczy, Toruniu i Grudziądzu. Miasto Inowrocław również stać na jej całkowite zniesienie, bowiem roczne dochody z tytułu jej poboru to sto kilkanaście tys. zł. To mniej niż - jak donoszą media - wypłynęło z kasy miasta na podstawie fałszywych faktur. Skoro Pan Prezydent nie zauważył w miejskiej kasie takiego ubytku, a zadania realizowane przez miasto na tym nie ucierpiały, absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, by również miasto Inowrocław zniosło tę opłatę i już od przyszłego roku jej nie pobierało. Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.


Przemysław Jessa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Przemysław Jessa do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook