Petycja do Pana Ministra Zbigniewa Ziobry w sprawie "Wędkarza Polskiego"

Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa


Panie Ministrze

zwracam się do Pana o ponowne wszczęcie śledztwa w spawie okradzenia mnie, co skutkowało zaprzestaniem wydawania miesięcznika „Wędkarz Polski”, ukazującego się na terenie całej Polski przez okras ponad dwudziestu lat.

Moje doniesienie o popełnieniu przestępstwa, w październiku 2010 roku, trafiło do Prokuratury Wrocław Krzyki-Zachód, w której po pięciu latach zakończono śledztwo. W śledztwie tym popełniono karygodne zaniedbania.

Nie zbadano istotnych dla sprawy dowodów, wiele z nich, znajdujących się w aktach, pominięto a także uniemożliwiono mi wgląd w dokumenty zgromadzone w śledztwie. Odmówiono uwzględnienia i przebadania dowodów rzeczowych oraz przesłuchań świadków, których zeznania byłyby istotne w dochodzeniu prawdy.

Spośród czterech listów, które wcześniej wysłałem do Pana, każdy trafiał „według właściwości” do podległych Prokuratur, z których żadna nie interesowała się tym, co się w mojej sprawie dzieje. Efektem takiego traktowania było to, że odpowiadała na moja skargę Prokuratorka prowadząca śledztwo (sic!), a kiedy w kolejnych pismach upominałem się o swoje, podając nowe okoliczności i wskazując na nowe dowody, otrzymywałem odpowiedzi, że śledztwo zostało przeprowadzone prawidłowo. Nigdy jednak nie otrzymałem odpowiedzi merytorycznej.


Panie Ministrze,
Stałem się obiektem manipulacji w rękach podległych Panu urzędników. Wydawałem niezależny miesięcznik, który utrzymywałem ze sprzedaży egzemplarzowej, a nie z reklam i dotacji państwowych bądź organizacji pozarządowych. Dwadzieścia lat pisałem o patologiach organizacji wędkarskiej PZW, pokazywałem niszczenie przez PO i PSL rybactwa morskiego oraz dewastację jezior i rzek – zbiorników naturalnych poddanych bolszewickiej „gospodarce planowej”.

Tego wydawnictwa dzisiaj nie ma. Pozostało 236 miesięczników wydawanych od 1990 roku, stanowiących dowód na to, czym dla spraw społecznych był miesięcznik „Wędkarz Polski”.
Jest też Akt Oskarżenia wydany przez pracownicę Prokuratury Rejonowej Wrocław-Krzyki stanowiący swoisty dowód prowadzenia śledztwa według własnego widzimisię, wobec którego dopominając się o swoje obywatelskie prawa jestem ignorowany.

Proszę więc o pilne zbadanie sprawy i nadanie jej powagi zgodnej z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej.

Z wyrazami szacunku,
Wiesław Dębicki


Wiesław Dębicki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Wypełnij poniższy formularz, aby podpisać petycję utworzoną przez Wiesław Dębicki. Autor petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych w formularzu.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook