Petycja do prezydenta m.Gdyni w sprawie zaniechania budowy Pomnika Polski Morskiej w wersji zaakceptowanej przez jury konkursowe

pomnika.jpgZwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o powstrzymanie działań zmierzających do budowy Pomnika Polski Morskiej na Skwerze Kościuszki w wersji wybranej przez jury konkursowe w marcu ubiegłego roku. W tak szczególnym dla gdynian miejscu, pomnik poświęcony tak ważnej idei powinien spełniać najwyższe wymogi estetyki, być ozdobą naszego miasta i stać się kolejnym ważnym punktem na mapie Gdyni.

Zaakcpetowany przez jury projekt według naszej opinii nie spełnia tych wymogów. Medialna dyskusja, którą wywołała decyzja jury, pokazała że nie jest to opinia odosobniona i podzielają ją osoby o wysokich kwalifikacjach do oceny walorów estetycznych pomnika. Za niedopuszczalne uznajemy też, by istotnym jeśli nie najistotniejszym argumentem za wyborem właśnie tego projektu były względy finansowe i fakt, że projekt jako jedyny zmieścił się w zakładanym budżecie. 

Pamiętajmy, że pomnik ten będzie częścią Gdyni przez wiele lat. Jeśli dotychczasowe próby wyłonienia projektu, który nie wywoływałby tak dużej liczby negatywnych opinii, nie powiodły się, to może należy pomyśleć nad działaniami głębszymi, dotyczącymi całej przestrzeni Skweru Kościuszki i Mola Południowego. Dziś ta niepowtarzalna w skali Europy, lokalizacja w żaden sposób nie wykorzystuje swojego potencjału. Warto zastanowić się nad lepszym zagospodarowaniem całego obszaru Skweru Kościuszki i Mola Południowego i w takim nowym kontekście odpowiednio upamiętnić marynarzy i podkreślić związki Polski z morzem.

Z poważaniem

Łukasz Piesiewicz

 skwer1.jpg

 Osobą reprezentującą podmiotwnoszący petycję, który jest grupą osób fizycznych, jest Łukasz Piesiewicz. Adres do korespondencji: identyfikator ePUAP-ID Lukasz80, adres do korespondencji: Stowarzyszenie Miasto Wspólne, 81-189 Gdynia, adm. Józefa Unruga 45A/3 

 


Miasto Wspólne Łukasz Piesiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję


LUB

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na naszej stronie. Jednak należy zaznaczyć, że autor petycji zobaczy wszystkie informacje, które udostępnisz w tym formularzu.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Facebook