Petycja do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka o niezwłoczne wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Kwidzyńskiej we Wrocławiu (od Gęsiej do Działdowskiej)

Sekretariat Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
I piętro, pokój 103

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się z prośbą o niezwłoczne wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Kwidzyńskiej we Wrocławiu (od Gęsiej do Działdowskiej) po północnej stronie jezdni.

Ulica Kwidzyńska jest jedynym dostępnym łącznikiem osiedla Kowale dla kierunków pl. Grunwaldzki i pl. Kromera, a także osią komunikacji rowerowej dla części Mieszkańców Swojczyc, jednak na tym odcinku droga ta jest nieprzystosowana do ruchu pieszych i rowerzystów. Poruszanie się tam inaczej niż samochodem lub tramwajem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców!

Na całym odcinku piesi mają do dyspozycji wciśnięty między jezdnię a ogrodzenie zakładów przemysłowych chodnik o przeciętnej szerokości 150 cm (a na sporych odcinkach nie przekraczający 110 cm!), zaś rowerzyści wyłącznie ruchliwą jezdnię używaną przez autokary, samochody ciężarowe, dostawcze i osobowe.

Codziennie z chodnika korzysta młodzież zmierzająca do hali sportowej WKK przy ul. Czajczej, pracownicy zakładów przemysłowych (PPG Deco, 3M, Rawlplug i inne) oraz zwykli Mieszkańcy Kowal zmierzający do pracy czy na spacer. Obserwacja wskazuje, że na chodniku przy Kwidzyńskiej nie mogą się bezpiecznie minąć rodzice z wózkiem dziecięcym idący w przeciwnym kierunku, a niektórzy pieszy, w tym dzieci wybierają “bezpieczniejszą” drogę po trawniku między jezdnią a torowiskiem, na przykład w drodze z przystanku tramwajowego (patrz fotografie).

Poruszanie się po tej ulicy i jej okolicy jest niebezpieczne. Warunki dla pieszych i rowerzystów pogarsza dodatkowo jeszcze pogoda - letnia spiekota oraz zimowe oblodzenie, gdyż jezdnia i chodnik znajdują się na otwartej przestrzeni z dala od drzew. Ulica Kwidzyńska, pomimo, że położona wzdłuż urozmaiconych terenów zielonych jest od nich całkowicie odcięta torami tramwajowymi, a miasto nie wykorzystuje drzemiącego w lokalnej zieleni potencjału (naturalna bariera przed hałasem, ochrona przed warunkami atmosferycznymi, azyl od ruchu kołowego, walory przyrodnicze).

Kowale to duże wrocławskie osiedle, a w ostatnich latach skokowo wzrosła liczba Mieszkańców. Planowane są kolejne inwestycje mieszkaniowe, co będzie niosło w najbliższych latach dalszy wzrost natężenia ruchu na Kwidzyńskiej, a zatem i pogłębienie zagrożenia dla pieszych i rowerzystów.

Już w 2016 roku powstała na zlecenie Gminy Wrocław koncepcja budowy ścieżki rowerowej na odcinku od Gęsiej do Działdowskiej, po północnej stronie Kwidzyńskiej przygotowana przez BBKS Projekt:

Kwidzyńska_projekt1.jpg

Kwidzyńska_projekt21.jpg

Projekt dotyczący budowy ścieżki pieszo-rowerowej na Kwidzyńskiej był zgłaszany do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 jako projekt #268, gdzie zdobył 859 głosów, a następnie do WBO 2021 jako projekt #49. Niestety ostatni projekt po wstępnej akceptacji został już oceniony negatywnie i wykluczony z głosowania, ponieważ nie ma obecnie możliwości budowy ścieżki pieszo-rowerowej na terenach gminnych bez wycinki rosnących w tym miejscu drzew (na działkach nr 1/2, 30/3 albo 29/3, AR_6, obr. Kowale), co koliduje z regulaminem WBO.

Próbowaliśmy także jako Mieszkańcy zdobyć finansowanie tego projektu w ramach Fundusz Osiedlowego 2022, ale jego realizacja kilkakrotnie przekracza budżet FO dla całego osiedla Kowale!

Korespondowaliśmy także w tej sprawie z Biurem Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miasta oraz Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta, jednak wyrażając poparcie dla sprawy zasłoniły się brakiem środków.

I tak od ponad 5 lat pomimo poniesionych przez Gminę Wrocław kosztów dokumentacji projektowej, kilkuset głosów poparcia, apeli Mieszkańców i wyczerpania wszystkich formalnych, zasugerowanych nam metod ścieżki wciąż nie ma, a obywatele cierpią.

W powyższym kontekście zdumiewa także fakt, że ten ważny w kontekście sieci połączeń rowerowych odcinek nie został uwzględniony w Planie działań rowerowych do 2030 roku! - mapa numer 5 tego opracowania ukazuje Kowale jako położoną najbliżej Rynku część miasta całkowicie wykluczoną pod względem komunikacji rowerowej, a żaden z priorytetów nie obejmuje trasy rowerowej wzdłuż Kwidzyńskiej.

Naszym zdaniem budowa traktu pieszo-rowerowego położonego wśród drzew (z ograniczoną do minimum ingerencją w istniejącą zieleń wysoką) pozwoliłaby chronić bezpieczeństwo, zachęciła wrocławian do korzystania ze środków komunikacji zeroemisyjnej, ale też podniosłaby walory turystyczne tej części Wrocławia.

Wiemy, że dla Pana Prezydenta liczy się bezpieczeństwo Mieszkańców i że wspiera Pan działania promujące komunikację pieszą i rowerową. Zwracamy się bezpośrednio do Pana, wierząc w Pana troskę i sprawczość.

Mieszkańcy osiedla Kowale

Kwidzyńska4.jpg

Kwidzyńska3.jpg

Kwidzyńska5.jpg

Kwidzyńska1.jpg

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zielone Kowale do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...