Petycja do Rady Miasta Torunia ws Centrum Filmowego Camerimage

PETYCJA do Radnych Rady Miejskiej w Toruniu w sprawie uchwalenia referendum lokalnego na wniosek mieszkańców Torunia odnośnie dofinansowania budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage z budżetu Gminy.

My niżej podpisani mieszkańcy Torunia, na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wnioskujemy o podjęcie uchwały zmierzającej do przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie dofinansowania budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage z budżetu gminy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95) mieszkańcy Torunia tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Chcemy, aby była ona zarządzana z najwyższymi standardami i by jej mieszkańcy byli podmiotami we współdecydowaniu o wspólnych sprawach, w szczególności tych, które mogą długoterminowo wpłynąć na losy miasta. Do takich spraw należy z pewnością kontrowersyjna inwestycja dotycząca utworzenia Europejskie Centrum Filmowe Camerimage kosztem dofinansowania z budżetu gminy w kwocie 200 milionów złotych (ponad 1100 zł na mieszkańca). Decyzja Rady Miasta w tej sprawie, podjęta jednomyślnie głosami radnych KWW Michała Zaleskiego, Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości wydaje się zupełnie nie odzwierciedlać wniosków płynących z dyskusji publicznej na ten temat. Pomijając możliwość jakichkolwiek konsultacji społecznych nie nawiązano dialogu z mieszkańcami i ponad ich głowami zadecydowano o wydaniu kolosalnej sumy równającej się blisko 1/5 budżetu miasta na infrastrukturę dla odbywających się raz do roku niszowych zjazdów branżowych. Uczyniono to nie dysponując absolutnie żadnymi danymi mogącymi potwierdzić istnienie pozytywnego wpływu festiwalu Camerimage na jakość życia mieszkańców w obliczu postcovidowej katastrofy miejskich finansów i cięć wymierzonych w takie obszary działań gminy jak bezpieczeństwo, kultura, administracja czy edukacja. Przebieg tegorocznej edycji Festiwalu Camerimage, który zepchnięty został epidemią covid w przestrzeń cyfrową, ujawnił boleśnie wszelkie słabe strony tej inwestycji, a przede wszystkim sens jej realizacji. Dlatego, z wymienionych wyżej powodów zwracamy się o pilne przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie dofinansowania budowy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage z budżetu Gminy Miasta Torunia.  


Piotr Marach - Zielony Toruń - internet@marach.com.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Piotr Marach - Zielony Toruń - internet@marach.com.pl do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...