Petycja do Rady Miasta Zielonka w sprawie bonifikaty od przekształcenia użytkowania

Szanowna Rada Miasta Zielonka

Proces uwłaszczania obywateli związany z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego we własność trwa. Przypomnieć należy że samo przekształcenie we własność nastąpiło z mocy prawa 1 stycznia 2019 r. i rozpoczął się proces wysyłania zaświadczeń potwierdzających nastąpienie skutku przekształcenia. Przed nami dalsze etapy związane z wpisami do ksiąg wieczystych oraz wnoszenia opłat przekształceniowych z bonifikatami przez te osoby które podjęły decyzję o wniesieniu jednorazowej opłaty.

Jeżeli chodzi o bonifikaty w to w gminach przyjęto zróżnicowane rozwiązania. W pierwszej kolejności należy wskazać na Marki. Gmina ta jako pierwsza, podjęła uchwałę o bonifikatach, jeszcze w 2018 r. Marki ustaliły bonifikaty w przedziale od 10 do 90 %. Bonifikata będzie spadać od 90 % w dół z upływem kolejnych lat.              

Gmina Ząbki i Kobyłka ustaliły największą bonifikatę na poziomie 60 %. Przy czym w Ząbkach bonifikata będzie spadać do 10 % wraz z upływem kolejnych lat.              

Z bonifikat nie skorzystają mieszkańcy Zielonki. Na dzień 12 kwietnia 2019 r. gmina Zielonka te nie ustaliła bonifikat i nie wiadomo czy ustali je w przyszłości.    

Ustalenie bonifikaty w gminie ma spore znaczenia. Przykładowo jeżeli dotychczasowy użytkownikowi wieczystemu ustalono opłatę przekształceniową na poziomie 100 zł rocznie za grunt należący do lokalu w budynku wielorodzinnym, to za przekształcenie w pierwszym roku zapłaci co do zasady 2000 zł. Z racji na bonifikaty w gminach, mieszkaniec Marek zapłaci w pierwszym roku tylko 200 zł, mieszkaniec Ząbek i Kobyłki 1200 z, a mieszkańcy Zielonki i Wołomina po 2000 zł.

Zwracam się do Rady Miasta Zielonka o niezwłoczne  przyjęcie w miejscowym porządku prawnym uchwały ustalającej bonifikatę od opłaty przekształceniowej na poziomie podobnym do sąsiednich gmin takich jak Marki, Kobyłka, Ząbki.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Dariusz Kała do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook