PETYCJA DO SEJMU RP W SPRAWIE ZMIANY ZAPISÓW USTAWY O ŚWIADCZENIU ZDROWOTNYM


image06.png

Przedmiotem petycji jest nowelizacja art. 2 ust. 1 pkt. 10 u.d.l. będąca doprecyzowaniem definicji świadczenia zdrowotnego w przedmiocie świadczeń z zakresu medycyny estetycznej, celem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony praw osób korzystających z tych świadczeń. 

Konieczne jest takie doprecyzowanie definicji świadczenia zdrowotnego, by nie było wątpliwości, że procedury medycyny estetycznej wykonywane od lat przez lekarzy i lekarzy dentystów stanowią świadczenie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 u.d.l.

Wobec zbyt ogólnie sformułowanej definicji świadczenia zdrowotnego pozostaje po stronie osób wykonujących inne zawody niż zawód lekarza bądź lekarza dentysty przeświadczenie o braku jakiejkolwiek regulacji prawnej zakresu wykonywania procedur medycyny estetycznej, co jest dla nich jedynym argumentem za ich wykonywaniem w warunkach innych niz podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Przeprowadzenie wnioskowanej nowelizacji zagwarantuje bezpieczeństwo osób korzystających ze świadczeń z zakresu medycyny estetycznej, jak też zapewni profesjonalizm ich wykonywania pod względem podmiotowym i przedmiotowym.

PEŁNA TREŚĆ PETYCJI

Petycja złożona przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych jest petycją popartą przez Koalicję, w skład której wchodzi:

1) Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Specjalista Dermatolog, Wenerolog - dr n. med. Ewa Kaniowska

2) Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej oraz Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego -Prof. dr. hab. n. med. Lidia Rudnicka

3) Konsultant Krajowy w dziedzinie Dermatologii i Wenerologii — Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

4) Przewodnicząca Sekcji Dermatologii Estetycznej przy PTD, Profesor i Kierownik Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Wydziału Farmakologicznego Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu — Prof. dr hab. Barbara Zegarska

5) Wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych — prof. UM MSC Elżbieta Kowalska-Olędzka          

6) Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Plastycznej — Prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna

7) Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging — dr Waldemar Jankowiak

8) Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej — dr n. med. Piotr Drozdowski

9) Konsultant Wojewódzki w ds. Dermatologii i Wenerologii dla Województwa Dolnośląskiego — dr hab. n. med. prof. Danuta Nowicka

10) Adwokat — Agnieszka Zemke-Górecka

11) Adwokat — Michał Gajda     

Unknown3.png

 


dr n. med. Ewa Kaniowska, Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że dr n. med. Ewa Kaniowska, Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...