Petycja do TBS Małopolska Sp. z o.o. w sprawie wycofania podwyżki zapowiadanej od 1.05.2023

Szanowni Panowie Prezesi TBS Małopolska sp. z o.o.

Prezes zarządu Marian Stanisław BRYKSY

Prezes zarządu Mariusz Rafał BRYKSY

Prezes zarządu Mirosław Paweł BRYKSY  

Szanowne Panie z Rady Nadzorczej TBS Małopolska sp. z o.o.

Lucyna BRYKSY

Małgorzata BRYKSY

Joanna BRYKSY

Od 2006 roku w naszym TBS’ie podwyżki wprowadzane są corocznie.

Od 2020 roku ich wysokość jest drastycznie oderwana od realiów rynkowych. Podwyżki w latach 2001-2019 (18 lat) wyniosły 6.30 zł/m2 ( z 8.05 zł do 14.35 zł) czyli średnio na rok 0.35 zł ale już od 2020 do 2023 roku (4 lata) wyniosłyby 5.55 zł/m2 (z 14.35 do 19.90 zł) czyli 1.4 zł na rok. Warto pamiętać, iż obecnie stawka wynosi 17.40 zł/m2 i została podniesiona rok temu o ponad 10% obecna byłaby podwyżką prawie 15%.

Według art. 28 punkt 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa  czynsze w zasobach TBS/SIM powinny być w takiej wysokości, aby ich suma pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji (1) i remontów budynków (2) oraz spłatę zobowiązań związanych z budową (3).

Z uzasadnienia podwyżki dla Krakowa na 2023 rok wynika, iż usprawiedliwiają ją wskaźniki gospodarcze z których najważniejszy to inflacja o którą dokładnie wzrasta czynsz (14.4%). Należy podkreślić,  iż kryterium o automatycznym uzasadnieniu podwyżki jeśli nie przekracza w danym roku wskaźnika inflacji nie ma zastosowania do czynszu w zasobach TBS/SIM.

Z kalkulacji towarzyszącej uzasadnieniu podwyżki w Krakowie wynika że:

Koszty eksploatacji to  9.37 zł/m2 !!! (47.08% czynszu) (1)

Remonty 1.49 zł /m2 (7.49% czynszu) (2)

Spłata kredytu z odsetkami to 9.04 zł/m2 (45.43% czynszu) (3)  

Wywindowane czynsze w zasobach naszego TBS’u powoduje konkretny zysk spółki wykazywany od wielu lat, który jednak nie powinien mieć miejsca a jeśli jest nie powinien generować podwyżek, spółka wchodząc w system TBS/SIM powinna mieć świadomość przesłanek ustawowych (kryterium non-profit) oraz stosować transparentność w naliczaniu czynszu.

W piśmie zawiadamiającym o podwyżce powołujecie się Państwo na nieaktualny tytuł ustawy oraz znajdują się tam wprowadzające w błąd przeciętnego najemcę stwierdzenia o możliwościach jakie ma do wyboru: odmowa lub zgoda na podwyżkę. Jak wiadomo prawo dopuszcza jeszcze zaskarżenie tej podwyżki do sądu (w całej Polsce rosną lawinowo tego typu pozwy).

Aby zaoszczędzić całej społeczności naszego TBS’u zbędnych kosztów i mając na uwadze przytoczone powyżej argumenty przeciw podwyżce  proszę o odstąpienie od niej. Kwota 17.40 zł/m2 płacona w Krakowie jest i tak zawyżona i na pewno wystarczająca.


Stanisław Bartecki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stanisław Bartecki będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...