PETYCJA (dotycząca uruchomienia przejazdów autobusowych z Zarzecza przez Podlesie, Kostuchę do Centrum Katowic przez Piotrowice - Ochojec)

Jako mieszkańcy południowych dzielnic Katowic zwracamy się z prośbą o pilne uruchomienie
połączeń autobusowych łączących bezpośrednio dzielnice Zarzecze i Podlesie z Centrum Katowic.
Południowe dzielnice Katowic, jak wiadomo, to jedne z najszybciej zaludniających się miejsc w
naszym mieście. Co roku przybywają nowi mieszkańcy, powstają budynki wielorodzinne, a infrastruktura
drogowa jest nieprzygotowana na tak duży transfer samochodów. Obecnie czas dojazdu komunikacją
miejską tj. autobusem linii 37 przejeżdżającym przez Ligotę często wydłuża się do 1 godziny. Szczególnie
w świetle planowanych zmian modernizacji kolei i zamknięcia wjazdu w obrębie centrum Katowic dla
samochodów osobowych, nieodzownym jest uruchomienie dodatkowych przewozów autobusowych.
Transport pociągiem jest możliwy, ale tylko dla części mieszkańców, którzy mieszkają w miarę
bliskiej odległości od stacji kolejowej i wyklucza przede wszystkim osoby starsze, które mają problem by
dotrzeć na peron. Brak minibusów, które z odległych miejsc w dzielnicach dowoziłyby mieszkańców
(dzieci, młodzież) do stacji PKP dodatkowo wymusza korzystanie z prywatnych środków transportu.
Jako mieszkańcy Katowic chcemy korzystać z miejskiej komunikacji jednakże, nie mamy takiej
możliwości- jedna linia autobusowa to za mało, aby obsłużyć kilka dzielnic tj. Zarzecze, Podlesie,
Kostuchnę i Piotrowice. Młodzież uczęszczająca do szkół średnich spędza czas w zatłoczonych autobusach,
których częstotliwość w godzinach popołudniowych jest ograniczona do 1 kursu na godzinę.

Stąd też domagamy się utworzenia linii autobusowej na trasie Zarzecze – Podlesie- Kostuchna -
Piotrowice przez Ochojec do Centrum. Istotnym jest by autobusy jeździły z dość dużą częstotliwością, jako
alternatywa dla samochodów i udogodnienie dla osób starszych oraz młodzieży.
Ponadto koniecznym jest uruchomienie połączeń bezpośrednich z Zarzecza, przez Podlesie,
Kostuchnę do szpitala w Ochojcu mając na względzie umożliwienie dojazdu osobom starszym
korzystającym z opieki medycznej i rehabilitacyjnej .