Petycja do Prezydenta Wrocławia ws. linii autobusowej z pętli Kminkowa przez ul. Sułowską i Żmigrodzką, umożliwiającej m.in. skomunikowanie Widawy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Cynamonowej

Szanowny Panie Prezydencie,

wnioskuję o utworzenie linii autobusowej, z odpowiednią częstotliwością kursów (nie mniejszą niż co 15 minut w szczycie komunikacyjnym i co 30 minut poza szczytem), z pętli Kminkowa przez osiedle Widawa – ul. Kominiarską, Księgarską i Sułowską do ul. Żmigrodzkiej i dalej do centrum miasta.

W związku z planowanym otwarciem w 2024 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej oraz dynamiczną rozbudową osiedli Lipa Piotrowska i Widawa, niezbędne jest dodatkowe połączenie autobusowe, które umożliwi m.in. dojeżdżanie do Szkoły Podstawowej nr 60 i przedszkoli przy ul. Cynamonowej dzieci i ich opiekunów z osiedla Widawa, a także umożliwi dojazd komunikacją miejską mieszkańców Widawy do punktów usługowych i handlowych zlokalizowanych na Lipie Piotrowskiej: przychodni zdrowia, apteki, przychodni weterynaryjnych, urzędu pocztowego, sklepów, punktów gastronomicznych i in., jak również połączenie Lipy Piotrowskiej z ul. Sułowską i ul. Żmigrodzką – dojazd m.in. do zakładów pracy, punktów usługowych i handlowych, np. CH Marino, szpitala Vratislavia Medica i ośrodka zdrowia przy ul. Poświęckiej oraz możliwość przesiadki na linie tramwajowe i autobusowe kursujące przez ul. Żmigrodzką.

Wnioskuję o utworzenie nowej linii lub modyfikację istniejącej, co uzupełniłoby obecną ofertę komunikacyjną w postaci linii dziennych 111 i 143 z pętli Kminkowa. Linie 111 i 143  kursujące przez ul. Pełczyńską cieszą się bardzo dużą popularnością (autobusy są coraz bardziej przepełnione), nie zapewniają jednak realizacji wszystkich najważniejszych potrzeb osiedla Lipa Piotrowska w zakresie komunikacji zbiorowej. Trzecia linia z pętli Kminkowa z trasą przez ul. Żmigrodzką jest postulowana przez wielu mieszkańców już od kilku lat, a zapewnienie dobrego dojazdu do nowej placówki edukacyjnej z większej części obwodu szkolnego jest koniecznością.

Planowana przez Urząd Miejski zmiana trasy linii 108  przez ul. Księgarską i Sułowską ( 1. Dworzec Nadodrze - Trzebnicka - Żmigrodzka - Sułowska - Księgarska -  Kominiarska - Pełczyńska - Cynamonowa - Waniliowa - Kminkowa; 2. skrócona trasa: Dworzec Nadodrze - Trzebnicka - Żmigrodzka - Sułowska - Księgarska -  Pracze Widawskie) mogłaby być akceptowalnym rozwiązaniem pod warunkiem odpowiedniej częstotliwości kursowania autobusów i nieskracania części kursów do pętli Pracze Widawskie (przetarg na obsługę zmodyfikowanej linii 108: https://bip.um.wroc.pl/przetarg/70715/zp-pn-83-2023-wtr).

Mieszkańcy oczekiwali od dawna zwiększenia częstotliwości kursowania linii 108. Autobusy tej linii kursują obecnie co godzinę, a jedynie w szczycie komunikacyjnym w dni robocze co pół godziny na trasie: Dworzec Nadodrze - Trzebnicka - Broniewskiego - Obornicka - Pełczyńska - Kominiarska - Pracze Widawskie. Taki takt autobusów jest zdecydowanie zbyt mały, aby był atrakcyjną i wygodną ofertą dla mieszkańców i mógł zachęcić do rezygnacji z korzystania z samochodów. Najmniejsze obłożenie linii 108 z porównaniu z linią 111 i 143 wynika więc nie tylko z obecnej trasy, ale także małej częstotliwości kursów. Takt autobusów w godzinach szczytu komunikacyjnego co 15 minut, a poza szczytem co 30 minut to już niezbędne minimum w mieście. Coraz większa liczba samochodów wyjeżdżających z osiedla, to nie tylko coraz bardziej zakorkowane ulice Pełczyńska czy Żmigrodzka, ale zarazem większy problem dla mieszkańców i użytkowników innych części Wrocławia, związany nie tylko z korkami, lecz również z parkowaniem, smogiem oraz hałasem.

Największe kontrowersje w planowanej zmianie linii 108 wywołuje skrócenie części kursów jedynie do Pracz Widawskich. Niezrozumiałe jest wycięcie z części kursów głównego generatora pasażerów na nowej trasie tej linii, czyli Lipy Piotrowskiej oraz okolic ulicy Kominiarskiej. Dla wielu mieszkańców obecnie korzystających z tej linii kursy tylko co godzinę w szczycie przez ul. Kominiarską (obecnie co 30 minut) oznaczałyby zmianę negatywną. Ponadto dojście do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla wielu dzieci z Widawy z przystanku Pracze Widawskie byłoby o wiele dłuższe niż np. z przystanku Kominiarska (plac sportowy).

Proponowane zmiany linii 108 nie uwzględniają ani potrzeb mieszkańców Lipy Piotrowskiej, ani Widawy, w tym potrzeby dobrego skomunikowania placówek edukacyjnych, nie tylko nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ale też m.in. przedszkola LiPi. Zmiany w komunikacji zbiorowej powinny być poprzedzone wysłuchaniem głosu mieszkańców, dlatego zwracamy się z petycją do Pana Prezydenta w tej sprawie. 

Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do przedstawionych argumentów i zaakceptowanie tego wniosku!


Elżbieta Cegieła    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Elżbieta Cegieła do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...