Petycja do Marszałka Województwa Małopolskiego o ratowanie Centrum Seniora dla osób chorujących psychicznie w Krakowie.

Szanowni Państwo,

Drodzy Przyjaciele,

 

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej zwracamy się z ogromną prośbą do Was o pomoc w ratowaniu  Centrum Seniora dla osób chorujących psychicznie, które prowadzone jest przez nas w Krakowie od 2009 roku, a w ostatnich latach przy ul. Olszańskiej 5.

Otwarcie w ubiegłym roku Centrum Seniora w nowej, większej siedzibie spotkało się z uznaniem władz regionu, miasta, społeczności uniwersyteckiej i szerokiego środowiska seniorów. Dzięki wsparciu wielu darczyńców możliwe było jego wyposażenie i rozwój programu.

Jednak czynsz za powierzchnię jest niemożliwy do udźwignięcia przez nasze stowarzyszenie. Jesteśmy organizacją pozarządową. 

  

Podpisując w ubiegłym roku umowę najmu z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi Sp. z o.o. (MPP) w nowej siedzibie dostosowanej i zaadaptowanej do potrzeb i aktywności chorujących psychicznie Seniorów, ocenialiśmy, że prowadzone przez nas projekty pozwolą nam sfinansować działalność Centrum.  Jednak wysokość czynszu, którego wzrost adekwatny z pewnością wobec najemców komercyjnych - jest niemożliwy do udźwignięcia przez żaden projekt społeczny prowadzony przez organizacje pozarządowe. Podjęliśmy wiele starań, aby zrównoważyć budżet i m.in. dwukrotnie bezskutecznie prosiliśmy MPP i Urząd Marszałkowski o zgodę na stawki czynszu płacone w innych ośrodkach służby zdrowia Szpitala Uniwersyteckiego  i ośrodkach społecznych prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie  i działających na terenie Olszańskiej 5.

Ostatecznie bilans za 2022 r. pokazał skalę kosztów poniesionych przez Stowarzyszenie. Do dotacji z grantów  PFRON w wysokości 490 985,30 zł, Stowarzyszenie musiało dołożyć z własnych środków kwotę 202 503,14 zł. W tej kwocie deficyt blisko 175 tysięcy stanowi nowa, komercyjna kwota najmu. Koszty utrzymania Centrum przekraczają nasze możliwości. Rozwiązaniem byłoby obniżenie kwoty czynszu za
1 m2 do wysokości, jaką SRP płaci za inne wynajmowane przy ul. Olszańskiej 5 lokale, których kapitalne remonty sfinansowała nasza pozarządowa organizacja. Na to jednak nie mamy zgody ani Zarządu MPP  ani Marszałka Województwa Małopolskiego.

 

Prosimy Państwa o wsparcie w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim poprzez listy z prośbą o utrzymanie istnienia Centrum Seniora kierowane na adres:

Pan Witold Kozłowski,

Marszałek Województwa Małopolskiego,

ul. Racławicka 56,

Kraków 30-017.

 

 

Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                  

prof. dr hab. Andrzej Cechnicki

 

TU TREŚĆ PETYCJI. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Sz. P. 

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków


Dotyczy: zamknięcia Centrum Seniora prowadzonego przez Stowarzyszenie w lokalu przy ul.
Olszańskiej 5


Szanowny Panie Marszałku,


W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, kolejny raz zwracamy się do Pana z ogromną prośbą o wyrażenie zgody na obniżenie czynszu lokalu położonego przy ul. Olszańskiej 5, w którym prowadzone jest Centrum Seniora dla osób chorujących psychicznie. Otwarcie w ubiegłym roku Centrum w nowej, większej siedzibie spotkało się z uznaniem władz regionu, miasta, społeczności uniwersyteckiej i szerokiego środowiska seniorów. Dzięki wsparciu wielu darczyńców możliwe było jego wyposażenie i rozwój programu. Pozytywny rezonans był olbrzymi. 

Podpisując w ubiegłym roku umowę najmu z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi Sp. z o.o.(MPP) w nowej siedzibie dostosowanej i zaadoptowanej do potrzeb i aktywności chorujących psychicznie Seniorów, ocenialiśmy, że prowadzone przez nas projekty pozwolą nam sfinansować działalność Centrum. Jednak wysokość czynszu, którego wzrost adekwatny w pewnością wobec najemców komercyjnych - jest niemożliwy do udźwignięcia przez żaden projekt społeczny prowadzony przez organizacje pozarządowe.
Podjęliśmy wiele starań, aby zrównoważyć budżet i m.in. dwukrotnie bezskutecznie prosiliśmy MPP i Urząd Marszałkowski o zgodę na stawki czynszu płacone w innych ośrodkach służby zdrowia Szpitala Uniwersyteckiego i ośrodkach społecznych prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie i działających na terenie Olszańskiej 5. 

Ostatecznie bilans za 2022 r. pokazał skalę dodatkowych kosztów poniesionych przez nasze Stowarzyszenie. Do dotacji z grantów PFRON w wysokości 490 985,30 zł, Stowarzyszenie musiało dołożyć z własnych środków kwotę 202 503,14 zł. 

W tej kwocie deficyt blisko 175 tysięcy stanowi nowa, komercyjna kwota najmu.

Po waloryzacji czynszu, od 1 stycznia 2023 r. za w/w lokal o powierzchni 298,40 m2 miesięcznie płacimy 15 609,87 zł brutto, co daje ok. 52,31 zł za 1 m2.

Do tego dochodzą wszystkie media – prąd, woda, ogrzewanie, śmieci. Obecne warunki najmu nie pozwoliłyby nie tylko nam, ale żadnej organizacji pozarządowej na otwarcie i prowadzenie instytucji dla Seniorów w Małopolsce.

Koszty utrzymania Centrum przekraczają nasze możliwości i niestety zmuszają do
zamknięcia Centrum. Jedynym rozwiązaniem byłoby obniżenie kwoty czynszu za 1 m2 do wysokości, jaką Stowarzyszenie płaci za inne wynajmowane przy ul. Olszańskiej 5 lokale, których kapitalne remonty sfinansowała nasza pozarządowa organizacja.
Nasze działania wpisują się w Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska 2023”, gdzie wprost zapisane zostało: „Jako odpowiedź na postępujący proces starzenia się społeczeństwa podejmowane będą działania dedykowane seniorom, ukierunkowane na podtrzymanie ich sprawności i aktywności oraz wykorzystanie ich potencjału w życiu społecznym.” Trudno o lepszą realizację polityki senioralnej niż ta, którą od wielu lat realizuje nasze Stowarzyszenie.
Niestety opieszałość w przyjęciu nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, która dawałaby organizacjom pożytku publicznego prawo do preferencyjnego czynszu również sprawia, że możemy liczyć tylko na dobrą wolę właścicieli lokali wynajmowanych na działalność pożytku publicznego. Lokali, których standard Urząd Marszałkowski zawdzięcza remontom wykonanym w
ostatnich latach przez nasze Stowarzyszenie w oparciu o pomoc rozlicznych sponsorów z Krakowa, Małopolski i całej Polski wobec których rokrocznie rozliczamy się z naszej pracy i ich wsparcia.
Będziemy wdzięczni za pomoc naszym Seniorom i wyrażenie zgody na zastosowanie stawki najmu 18,80 zł za 1m2 również do lokalu, w którym prowadzone jest Centrum Seniora. Kwota powyższa jest tożsama z czynszem za 1 m2 płaconym przez Stowarzyszenie za inne wynajmowane lokale. Niestety, pomimo podejmowania różnych inicjatyw mających na celu wsparcie Centrum Seniora, organizacji zrzutek,
występowania z prośbami do darczyńców, widzimy, że tylko pomoc Pana Marszałka pozwoli nam w dalszym ciągu prowadzić działalność Centrum.
Z wyrazami szacunku,

  


Kamila Łabędzka Słowik    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Kamila Łabędzka Słowik będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...