PETYCJA MIESZKAŃCÓW KĘDZIERZYNA-KOŹLA O PRZYWRÓCENIE PORZĄDKU ORAZ O PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM I ZGORSZENIU PUBLICZNEMU NA ULICY WOJSKA POLSKIEGO

My, mieszkańcy Kędzierzyna – Koźla, zwracamy się z apelem do władz miasta o podjęcie skutecznych i natychmiastowych działań w celu:

 • zlikwidowania warunków sprzyjających niekontrolowanemu spożywaniu alkoholu
  w miejscach publicznych, a zwłaszcza na ul. Wojska Polskiego.

 • Likwidacji zagrożenia epidemiologicznego, wynikającego z przekształcenia klombów (ceglanych kwietników) w szalety publiczne. Podczas nieustannych libacji alkoholowych uczestnicy defekują i wymiotują w obrębie klombów oraz na terenie schodów i podjazdu
  dla wózków przychodni przy ul. Harcerskiej, koło kiosku z pieczywem i warzywniaka.
  Fetor stał się już nieodłącznym elementem przestrzeni publicznej ul. Wojska Polskiego i jest nie do zniesienia.

 • Zapewnienie mieszkańcom spokoju i bezpieczeństwa. Podczas licznych burd i awantur
  w trakcie libacji alkoholowych zagrożone jest bezpieczeństwo, życie i zdrowie nie tylko osób dorosłych, ale również seniorów i dzieci. W obecnej sytuacji boimy się tamtędy chodzić i robić zakupy, zwłaszcza że nie ma tu patroli policyjnych.

 • Przeciwdziałania demoralizacji mieszkańców, zwłaszcza nieletnich. Zagrożenie to wnika z agresywnych i wulgarnych zachowań oraz częstych sytuacji o charakterze seksualnym,
  o każdej porze dnia i nocy.

 

Z naszych obserwacji wynika, iż wyżej wymienione zagrożenia ściśle związane są
z procederem sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, a także młodzieży, prowadzonym przez sklepy przy ul. Wojska Polskiego.

W związku z powyższym wzywamy do podjęcia natychmiastowych działań:

 • przeprowadzania regularnych kontroli punktów sprzedaży alkoholu wzdłuż ul. Wojska Polskiego pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.

 • Usunięcia z przestrzeni publicznej osób nietrzeźwych w połączeniu z zastosowaniem systemowych działań, które doprowadzą do skutecznej pomocy tym osobom.

 • Zorganizowania stałych regularnych pieszych patroli policyjnych wzdłuż ul. Wojska Polskiego.

 • Poszerzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych o zintegrowane działania służb miejskich (straż miejska, miejski ośrodek pomocy społecznej, wydział polityki mieszkaniowej, spraw socjalnych i zdrowia, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych) skierowane do pijących osób dorosłych (z wyłączeniem programów edukacyjnych) w celu ich wyjścia z wykluczenia społecznego.

Podkreślamy, iż petycja nasza nie jest skierowana przeciwko osobom uzależnionym, lecz przeciwko coraz bardziej palącemu problemowi, który narasta od wielu lat, zaś w chwili obecnej osiąga swoje apogeum.

Protestujemy również wobec nieudolnych działań władz miasta w zakresie poruszanego problemu.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Izabela do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook