PETYCJA MIESZKAŃCÓW KĘDZIERZYNA-KOŹLA O PRZYWRÓCENIE PORZĄDKU ORAZ O PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM I ZGORSZENIU PUBLICZNEMU NA ULICY WOJSKA POLSKIEGO

My, mieszkańcy Kędzierzyna – Koźla, zwracamy się z apelem do władz miasta o podjęcie skutecznych i natychmiastowych działań w celu:

 • zlikwidowania warunków sprzyjających niekontrolowanemu spożywaniu alkoholu
  w miejscach publicznych, a zwłaszcza na ul. Wojska Polskiego.

 • Likwidacji zagrożenia epidemiologicznego, wynikającego z przekształcenia klombów (ceglanych kwietników) w szalety publiczne. Podczas nieustannych libacji alkoholowych uczestnicy defekują i wymiotują w obrębie klombów oraz na terenie schodów i podjazdu
  dla wózków przychodni przy ul. Harcerskiej, koło kiosku z pieczywem i warzywniaka.
  Fetor stał się już nieodłącznym elementem przestrzeni publicznej ul. Wojska Polskiego i jest nie do zniesienia.

 • Zapewnienie mieszkańcom spokoju i bezpieczeństwa. Podczas licznych burd i awantur
  w trakcie libacji alkoholowych zagrożone jest bezpieczeństwo, życie i zdrowie nie tylko osób dorosłych, ale również seniorów i dzieci. W obecnej sytuacji boimy się tamtędy chodzić i robić zakupy, zwłaszcza że nie ma tu patroli policyjnych.

 • Przeciwdziałania demoralizacji mieszkańców, zwłaszcza nieletnich. Zagrożenie to wnika z agresywnych i wulgarnych zachowań oraz częstych sytuacji o charakterze seksualnym,
  o każdej porze dnia i nocy.

 

Z naszych obserwacji wynika, iż wyżej wymienione zagrożenia ściśle związane są
z procederem sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, a także młodzieży, prowadzonym przez sklepy przy ul. Wojska Polskiego.

W związku z powyższym wzywamy do podjęcia natychmiastowych działań:

 • przeprowadzania regularnych kontroli punktów sprzedaży alkoholu wzdłuż ul. Wojska Polskiego pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.

 • Usunięcia z przestrzeni publicznej osób nietrzeźwych w połączeniu z zastosowaniem systemowych działań, które doprowadzą do skutecznej pomocy tym osobom.

 • Zorganizowania stałych regularnych pieszych patroli policyjnych wzdłuż ul. Wojska Polskiego.

 • Poszerzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych o zintegrowane działania służb miejskich (straż miejska, miejski ośrodek pomocy społecznej, wydział polityki mieszkaniowej, spraw socjalnych i zdrowia, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych) skierowane do pijących osób dorosłych (z wyłączeniem programów edukacyjnych) w celu ich wyjścia z wykluczenia społecznego.

Podkreślamy, iż petycja nasza nie jest skierowana przeciwko osobom uzależnionym, lecz przeciwko coraz bardziej palącemu problemowi, który narasta od wielu lat, zaś w chwili obecnej osiąga swoje apogeum.

Protestujemy również wobec nieudolnych działań władz miasta w zakresie poruszanego problemu.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Izabela do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook