Petycja mieszkańców: Nie dla strefy płatnego parkowania na osiedlu Praga II

Warszawa, 6 grudnia 2021 r.

 

Pan Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy

Pan Tamás Dombi
dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym

Pan Łukasz Puchalski
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Prezydencie,
Panowie Dyrektorzy,


w związku z propozycją Zarządu Dróg Miejskich, która dotyczy wprowadzenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na osiedlu Praga II, czyli na obszarze pomiędzy ulicami Starzyńskiego, Jagiellońską, Ratuszową oraz 11 Listopada, apelujemy o rezygnacje z tego pomysłu do czasu przedstawienia przez jednostki realizujące projekt realnego zapotrzebowania mieszkańców na miejsca parkingowe, a także propozycji zaspokojenia tych potrzeb.

Wiemy, że nie jest możliwe spełnienie każdej z nich, tym bardziej marzeń o posiadaniu własnego miejsca parkingowego. To zrozumiałe, ale sposób, w jaki miasto planuje wprowadzić zasady i reguły z XXI wieku, na ulicach, które powstały w połowie XX wieku, budzi ogromny niepokój. Jest on dodatkowo podsycany przez przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich, którzy nie przekazują pełnych danych, co do zmian, które planują.

Dodatkowo na drukowanych materiałach informacyjnych znajdowała się informacja, która sugerowała, że SPPN dotyczy tylko niewielkiego obszaru przy pl. Hallera, a nie części dzielnicy zamieszkanej przez blisko 15 tys. osób. To jedna z przyczyn, że w konsultacjach społecznych realizowanych stacjonarnie wzięło udział tylko kilkunastu mieszkańców osiedla Praga II, a w konsultacjach on-line – niewiele ponad 30.

Rozumiemy potrzebę zmian. Wiemy, że miasto, żeby się rozwijać, potrzebuje środków, ale nie zgadzamy się na to, żeby za własne pieniądze komplikować sobie życie. Dziś pozostawienie samochodu pod własnym blokiem jest trudne, po wprowadzeniu SPPN stanie się przywilejem dla nielicznych. Dlatego prosimy o rzetelną informacje, opartą o liczby i dane, a nie zapewnienia i obietnice, że nasze życie stanie się łatwe i proste, a receptą na to będzie strefa płatnego parkowania. Nie zgadzamy się na takie traktowanie!

Przedstawiamy listę mieszkańców Pragi-Północ, którzy podpisali się pod apelem, jednocześnie prosząc o uwzględnienie naszego głosu i ponowne rozpatrzenie zasadności wprowadzenia SPPN na terenie osiedla Praga II.

praga2-petycja.jpg


Kamil Ciepieńko, radny dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, stowarzyszenie "Kocham Pragę"    Skontaktuj się z autorem petycji