Petycja mieszkańców Tarnowa do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie budowy wschodniej obwodnicy miasta

My, mieszkańcy Tarnowa, zwracamy się do Pana Premiera z apelem o umieszczenie wschodniej obwodnicy naszego miasta na tworzonej przez Ministerstwo Infrastruktury mapie wszystkich obwodnic, które powinny być budowane w ciągach dróg krajowych na terenie całego kraju oraz znalezienie się tej niezbędnej dla nas inwestycji na liście 100 obwodnic, których budowę w ciągu najbliższych lat zapowiedział Pan w imieniu rządu. Wschodnia obwodnica Tarnowa jest niezbędna, żeby wyprowadzić ruch tranzytowy z alei Jana Pawła II oraz ulicy Lwowskiej. Te dwa miejskie ciągi komunikacyjne są obecnie drogą tranzytową na południe kraju i do południowej granicy państwa dla całego ruchu drogi krajowej nr 73 oraz  z węzła „Krzyż” autostrady A4. To ulice biegnące przez centrum miasta, otoczone przez największe osiedla, których mieszkańcy od 2012 roku, czyli od otwarcia autostrady, przeżywają prawdziwy dramat - narażeni są na natężony ruch pojazdów, w tym tych najcięższych i wożących ładunki niebezpieczne, na hałas, oddychanie powietrzem zanieczyszczonym spalinami, na zagrożenie wypadkami. Według ostatnich badań ruchu tylko aleją Jana Pawła II dziennie przejeżdża w każdym kierunku 15 tysięcy pojazdów, w tym blisko 20 procent to pojazdy ciężkie. W godzinach szczytów komunikacyjnych na skrzyżowaniach tej ulicy pojawia 1000 pojazdów na godzinę w każdym z kierunków jazdy. Te problemy dotyczą w największej mierze mieszkańców osiedli: Jasna, Westerplatte, Zielonego i Rzędzina, czyli łącznie ponad 30 tysięcy osób. Bez obwodnicy może być tylko coraz gorzej, zwłaszcza w kontekście stale rosnącego wskaźnika zmotoryzowania naszego społeczeństwa. Jeszcze przed oddaniem do użytku odcinka autostrady A4 Kraków – Rzeszów mówiło się o tym, że problem rozwiąże wybudowanie przez GDDKiA zjazdu w okolicy Pilzna i tam będą kierowały się pojazdy jadące od strony Krakowa do Jasła, Krosna czy przejścia granicznego w  Barwinku. Obecnie wiadomo już na pewno, że taki zjazd nie powstanie. Prace nad wybudowaniem wschodniej obwodnicy Tarnowa trwają już od kilkunastu lat, jest wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska ostateczna i prawomocna  decyzja środowiskowa, a krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest gotowy do budowy. Miejski samorząd wydał na prace przygotowawcze ponad 600 tys. zł. Wpisanie przez Pana Premiera wschodniej obwodnicy Tarnowa na listę 100 obwodnic do budowy byłoby praktycznym potwierdzeniem przedwyborczych obietnic i dawałoby nam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku lat nasze życie zmieni się na lepsze.                                                                                           


Mieszkańcy Tarnowa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Mieszkańcy Tarnowa do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook