Petycja na rzecz budowy Skatepark wraz z miejscem spotkań dla Młodzieży w Gminie Miedziana Góra

Petycja dotyczy stworzenia miejsca spotkań i aktywności dla Młodzieży z Gminy Miedziana Góra.

Dzieci i młodzież od wielu lat sygnalizują potrzebę stworzenia skatparku. Nasze dzieci, młodzież muszą dojeżdżac  2 autobusami do ościennych gmin aby mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania. W zwiazku z nowym okresem programowania, nowymi możliwościami otrzymania środków na ten cel widzę bardzo dużą szansę na realizaję tej inwestycji.  

Z wiedzy powziętej z internetu i z "zaczerniętego języka" u źródła wiem, że takie dofinansowanie można pozyskać na tzw. aktywizowanie mieszkańców LSR w tym seniorów i osób młodych do 25 r.ż poprzez poprawę dostępu do małej infrastruktury z programu pn. PS Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - nabory prowadzone przez Lokalne Grupy Działania. Wg. strony Lokalnej Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy"  do której należy nasza gmina nabór planowany jest w grudniu br. 

Oczywiście złożenie wniosku na ten cel powinno być poprzedzone wcześniejszymi konsultacjami z Młodymi Ludźmi. Co mi sie wydaje oczywiste, dla niektórych może już takie nie być. 

Skatepark byłby też świetną wizytówką gminy. Młodzi ludzie nie tylko mogłaby aktywnie tam spędzać czas i uprawiać sport ale maja też szansę na rozwój, na odnoszenie w przyszłości sukcesów. Na tej inwestycji  można by organizować zawody, w których braliby udział znani skaterzy, rolkarze i BMX-owcy, a także nasi młodzi sportowcy. To świetna promocja gminy i naszej młodzieży. Moglibyśmy ściagać kibiców i zawodników, sponsorów. Należy zaznaczyć, ze to miejsce by było nie tyko obiektem sportowym  ale też miejscem, szeroko powiązanej z tym stylem życia, kreatywności młodych ludzi; miejscem wystaw tematycznych, koncertów; miejscem, gdzie powstają i prezentowane są produkcje filmowe; miejscem dla youth art. Młodzież podzielająca podobne zainteresowania może się tam spotkać, wymienić uwagami związanymi z uprawianym sportem, jak również porozmawiać na inne tematy.

 

 


Anna Zapała-Śledź    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Anna Zapała-Śledź będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Upoważniam Anna Zapała-Śledź do przekazania informacji podanych przeze mnie w tym formularzu następującym stronom:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...