Petycja o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Koszalina dla senator Gabrieli Cwojdzińskiej i profesora Andrzeja Cwojdzińskiego

Kilka dni temu dotarła do nas informacja, że Kapituła  Tytułu Honorowego Obywatela Koszalina odrzuciła bez dyskusji i uzasadnionych powodów kandydaturę profesora Andrzeja Cwojdzińskiego. W sfery bardzo ważne: tożsamości mieszkańców, dorobek kulturowy Koszalina wkradł się najgorszy rodzaj polityki. Odrzucano  kandydaturę Człowieka którego dorobek życiowy i artystyczny przekracza ramy regionu dla wygrania małych interesów środowiskowych. 

Jednak nie o sprzeciw wobec politykierstwa tu chodzi. Ważniejsze jest oddanie Honoru tym którzy na niego zasłużyli.

Aby wniosek mógł być rozpatrzony przez Radę Miasta Koszalina potrzeba nam trzystu podpisów mieszkańców. Z tym nie bedzie problemu. Prosimy jednak o wsparcie tej inicjatywy wszystkich tych którzy rozumieja jak ważnymi postaciami nie tylko dla Koszalina ale i dla całego Pomorza są Andrzej i Gabriela Cwojdzińscy.

Gabriela i Andrzej Cwojdzińscy               Oboje urodzili się w 1928 r. Pan Andrzej jest starszy od żony o niecały miesiąc.  W czasie okupacji działali w tajnych kompletach. Pani Gabriela należała do Armii Krajowej. Choć Pani Gabriela urodziła się w Poznaniu a Pan Andrzej w Jaworznie, to ich losy splotły się w Krakowie, gdzie studiowali i gdzie rozpoczęły się ich drogi artystyczne i zawodowe. Kiedy mieli 21 lat postanowili przejść przez życie razem i zawarli związek małżeński. Razem wędrowali przez Łódź, następnie Lublin, gdzie Andrzej Cwojdziński został dyrektorem i kierownikiem artystycznym Filharmonii, a Gabriela Cwojdzińska uczyła w Państwowej Szkole Muzycznej. W tym czasie urodziło im się czworo dzieci.        W roku 1964 zdecydowali się przeprowadzić do Koszalina, gdzie Pan Andrzej objął kierownictwo Koszalińskiej Orkiestry Symfonicznej, a Pani Gabriela  kontynuowała pracę pedagogiczną jako kierownik sekcji fortepianu w Szkole Muzycznej. Obydwoje, pełni pasji i zaangażowania, obok bogatej działalności koncertowej w Polsce i poza jej granicami prowadzili żywą działalność społeczną. Przez wiele lat Pani Gabiela przewodniczyła  kołu Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, a Pan Andrzej doprowadził do zmiany statusu Koszalińskiej Orkiestry na Filharmonię, będąc jednocześnie inicjatorem i kierownikiem artystycznym  Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz Kołobrzeskich Wieczorów Wiolonczelowych. Po utworzeniu punktu konsultacyjnego Akademii Muzycznej w Gdańsku oboje rozpoczęli w nim pracę. W tym czasie Pani Gabriela znalazła jeszcze czas na działalność charytatywną, prowadząc przy koszalińskiej katedrze „Bank serc” oraz wykładając w Poradnictwie Rodzinnym (w miedzyczasie ukończyła dwuletnie Studium Rodziny przy Wydziale Teologicznym w Poznaniu). Oboje, na prośbę ks. bp. Ignacego Jeża, zainicjowali i prowadzili Diecezjalne Studium Organistowskie oraz wykładali przedmioty muzyczne w Wyższym Seminarium Duchownym.       Po powstaniu „Solidarności” pani Gabriela zostaje członkiem prezydium  Zarządu Regionu „Pobrzeże”, Zarządu Miejskiej „Solidarności” oraz Krajowej Komisji Szkolnictwa Artystycznego NSZZ „Solidarność”. Oboje zaś współtworzyli koszaliński Klub Inteligencji Katolickiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego Panią Gabrielę internowano w Darłówku, a po zwolnieniu, prześladowana przez Slużbę Bezpieczeństwa, tworzyła, za zgodą biskupa Ignacego Jeża,  Biskupi Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom. W tym czasie Pan Andrzej rozwijał intensywną działalność kompozytorską, pisząc  m.in. 10 koncertów na różne instrumenty, cykle wokalne, chóralne oraz duże dzieła wokalno-symfoniczne o charakterze religijnym („Hymn o Miłości” do słów św Pawła, „Magnificat” do słów Karola Wojtyły czy oratorium „Anioł Pański”). Po zmianach politycznych w kraju Gabriela Cwojdzińska rozpoczęła pracę jako wykładowca na Akademii Pedagogicznej w Slupsku i została członkiem Komitetu Obywatelskiego. W pierwszych wolnych wyborach wybrano ją Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji. Współpraca ze środowiskami polonijnymi podsunęła jej myśl utworzenia w Koszalinie Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, którego przez szereg lat była przewodniczącą, doprowadzając do organizacji „Polonijnego Lata”. Była również przewodniczącą Towarzystwa Przyjaciól KUL. Andrzej Cwojdziński rozpoczął pracę na Akademii Pedagogicznej w Słupsku, gdzie, po przeprowadzeniu przewodu artystycznego, otrzymał z rąk Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej nominację na profesora zwyczajnego nauk muzycznych.        Trudno przy tym nie wspomnieć, że wspaniale wychowali czwórkę dzieci - nie tylko jako ludzi ogólnie wykształconych, ale dając im, za swoim przykładem, doskonałe wykształcenie muzyczne i wartościową postawę ideową.                Pełna patriotyzmu praca państwa Cwojdzińskich, zarówno zawodowa, artystyczna,  jak i społeczna i publiczna - była dostrzegana w całym okresie ich życia. Liczne odznaczenia i nagrody mogą być tego dowodem. Wystarczy tylko wyliczyć główne:  nagrody Ministra Kultury i Sztuki dla profesora Andrzeja Cwojdzińskiego, Krzyże Zasługi  - Złoty i Kawalerski, “Zasłużony Działacz Kultury”, papieskie odznaczenie  II stopnia “Pro Ecclesia et Pontifice – Joannes Paulus II”, czy godność Kawalera Orderu “Polonia Mater Nostra Est”, a także nagrody - Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewody i Prezydenta Miasta Koszalina. Gabriela Cwojdzińska została wyróżniona również na Pomorzu Środkowym jako “Człowiek Roku 2000”.  Obydwoje  uhonorowano nagrodą Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. dr. Bolesława Domańskiego. W 2009 r. Gabriela i Andrzej Cwojdzińscy otrzymali nagrodę im. kard. nom. Ignacego Jeża „Radość płynie z Nadziei”.           To tylko krótki, suchy biogram. Krótka opowieść o losach dwojga ludzi, którzy swoje życie związali z Koszalinem ale wszędzie gdzie byli - wyznaczali piękny wzorzec społeczny i patriotyczny jako artyści, obywatele, małżonkowie i rodzice. Koszalin bez Gabrieli i Andrzeja Cwojdzińskich byłby inny. Zostawili po sobie trwałe ślady w kulturze i  życiu społecznym - nie tylko Koszalina. Zaszczytem będzie dla Koszalina wpisać oboje do grona Honorowych Obywateli. Liczymy na Wasze wsparcie.

 

 


Ryszard Pilich - pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Koszalina Gabrieli i Andrzejowi Cwojdzińskim    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Ryszard Pilich - pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Koszalina Gabrieli i Andrzejowi Cwojdzińskim do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook