Petycja o pozostawienie i powiększenie dog parku na Plaży Wilanów

Urząd Dzielnicy Wilanów  

 

Ze względu na planowane przekształcenie tzw. „Plaży Wilanów" postulujemy pozostawienie dog parku/wybiegu dla psów w obecnym miejscu. Ponadto wnosimy o zwiększenie jego powierzchni o obszar zaznaczony poniżej oraz o oświetlenie i dostęp do wody pitnej.    

mapa1.jpg

Uzasadnienie:

1. Właściciele psów z Wilanowa wcześniej próbowali wnioskować o udogodnienia w przestrzeni dog parku, jak oświetlenie, czy ujęcie wody, jednak okazywało się, że zmian może dokonać jedynie dotychczasowy sponsor (Butchers) w połączeniu z miastem zarządzającym ścieżką obok parku. W związku z problemami formalnymi związanymi ze współpracą wielu instytucji nie udało sią wprowadzić żadnych, tak potrzebnych zmian.

2. Powierzchnia terenów zielonych, o które chcielibyśmy powiększyć obecny dog park nie ogranicza w żaden sposób realizacji pozostałych projektów, zaproponowanych przez mieszkańców. Jest to niewielki teren, raczej ciężki do innego zagospodarowania.

3. W tej chwili wybiegi dla psów w miastach to standard. Kilka lat temu tak nie było. Dog park na Plaży Wilanów jest pierwszym, który powstał w Warszawie. Inne dzielnice idąc tym przykładem zorganizowały swoje wybiegi, dużo większe i bardziej przystosowane do wymogów takich placówek. Zmieniło to też postrzeganie Wilanowa - nie tylko jako „sypialni”, kiedy w Miasteczku było jeszcze niewiele punktów usługowych, ale także miejsca, w którym myśli się o potrzebach różnych użytkowników przestrzeni publicznej. Miejsca, gdzie współistnieją ze sobą różne grupy - rodzice z dziećmi, biegacze, czy właśnie osoby z psami. Każda z tych grup ma inne potrzeby, ale wszystkie udało sią połączyć na Plaży. Co ważne - połączyć. Przestrzenie dla tych różnych grup można było rozsiać i rozczłonkować - jedne mogły być na Plaży, inne w okolicy Osi Królewskiej. A jednak postanowiono skumulować miejsca aktywności tych grup i zintegrować je ze sobą. Ktoś powie - przecież psy przeszkadzają dzieciom, dzieci przeszkadzają psom, biegacze przeszkadzają osobom z wózkami. Nic bardziej mylnego! Od momentu, kiedy zaczęto prowadzić na świecie badania dotyczące użytkowania przestrzeni publicznych wiadomo, że łączenie w jednej przestrzeni różnych grup jest jednym z najlepszych możliwych działań, żeby budować tkankę miejsca, wzmacniać relacje i budować kapitał społeczny (por. Jacobs, Gehl).  

4. W Dzielnicy Wilanów brakuje innych ogrodzonych terenów, na których mieszkańcy mogliby bezpiecznie spuszczać ze smyczy swoje psy. Ważne jest, żeby w bezpieczny i kontrolowany sposób psy mogły się socjalizować i bawić. Dog park to zamknięty obszar, dzięki czemu zarówno właściciele psów nie musza bać się o swoje psy, jak i inne grupy nie muszą obawiać się psów. Także korzyści są dla każdej ze stron!  

5. Dog park sprzyja integracji sąsiedzkiej, pomaga w tworzeniu mini społeczności osób, które wymieniają się doświadczeniami, pomagają sobie wzajemnie. Wspólne spotkania w miejscach takich jak dog park są ciekawym urozmaiceniem formy spacerów z psami. Dodatkowo sprzyjają socjalizacji zwierząt.

6. Właściciele psów dbają o dog park i utrzymanie w nim czystości.

7. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego mało konkretnie odnoszą się do obowiązku trzymania psów na smyczy oraz w kagańcu. Zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Kolejny ustęp wprowadza zastrzeżenie, że zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Kwestię wyprowadzania psów reguluje się przede wszystkim w aktach prawa miejscowego lub regulaminach danych miejsc. W Warszawie szczegółowo tę kwestię omawia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy. Zgodnie z § 28 pkt. 6 na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób dorosłych, które zapewnią sprawowanie nad nimi kontroli. Pkt 7 brzmi: "Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz na obszarach oznaczonych jako wybiegi dla psów, pod warunkiem zapewnienia przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli zachowania psa". Dlatego też tak ważne jest dla nas to, aby nasze psy mogły swobodnie biegać w miejscu bezpiecznym, nie naruszając przy tym przestrzeni innych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Postulujemy - nie pozbawiajmy siebie i przyszłych psiarzy tego miejsca. Czy wartość Wilanowa jako dzielnicy bez dog parku nie zmniejszy się? Czy mieszkańcy i inni użytkownicy tej przestrzeni, pozbawieni jej, nie poczują się „oszukani”? Przecież wybierali miejsce do życia o konkretnych parametrach.

Rozwińmy dog park, sprawmy, żeby był dostosowany do potrzeb użytkowników i bezpieczny o każdej godzinie i każdą porą roku (podczas letnich upałów zapewniając dostęp do wody, zimowymi popołudniami zapewniając oświetlenie). I przede wszystkim niech to będzie miejsce, gdzie psy mogą bezpiecznie się wybiegać i gdzie będą miały do tego obszar o odpowiedniej wielkości.

Podpisz petycję


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook