Petycja o pozostawienie ograniczenia do 70 km/h na Al. Jana III Sobieskiego i części ul. Krzywoustego

Do:
Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

Szanowny Panie Prezydencie

My niżej podpisani apelujemy o pozostawienie ograniczenia prędkości do 70 km/h na Al. Jana III Sobieskiego i części ul. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu (od CH Korona do zjazdu na tzw. stare Psie Pole). Zapowiedziane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu wprowadzenie ograniczenia do 50 km/h uważamy za zbyt daleko idące i nieuzasadnione.

Na całym odcinku, od skrzyżowania z ul. Brücknera/Poprzeczną aż do skrzyżowania z ul. Odolanowską/Bierutowską, ruch odbywa się w zasadzie bezkolizyjnie. Wyjątkiem jest jedynie zjazd na ul. Wilanowską. Droga jest dwujezdniowa, po przynajmniej dwa pasy w każdym kierunku jazdy i z dobrą widocznością. Nie ma tu przejść dla pieszych - ruch pieszych odbywa się wiaduktami, kładką lub przejściem podziemnym. Nie ma też przejazdów dla rowerów, a istniejąca droga rowerowa jest odseparowana od jezdni pasem zieleni. Zabudowa mieszkalna nieosłonięta ekranami akustycznymi znajduje się w oddaleniu od jezdni, natomiast budynki położone bliżej chronią ekrany.

Trasa nie ma już co prawda statusu drogi krajowej, ale jest bardzo ważną arterią umożliwiającą wjazd do miasta oraz sprawny wyjazd z niego mieszkańcom Wrocławia. Stolica regionu, za sprawą ulokowania tu wielu urzędów, uczelni, miejsc pracy, czerpie ze swojego statusu wymierne przywileje i korzyści (takie jak udział gminy w podatkach), ale ma też obowiązki. Takim obowiązkiem jest zapewnienie dostępności miasta dla mieszkańców regionu.

Rozumiemy, że miasto dąży do ograniczenia zjawiska codziennego "wlewania się" tysięcy samochodów spoza Wrocławia, ale służyć temu powinna sprawna aglomeracyjna komunikacja zbiorowa obejmująca autobusy i kolej, służyć temu powinno ujednolicenie biletowe. Służyć temu powinny parkingi Park&Ride, zachęty i akcje informacyjne. Od tego należy zacząć, a nie od wprowadzania niezrozumiałych społecznie ograniczeń.

Zważywszy na powyższe, apelujemy o pozostawienie ograniczenia prędkości na dotychczasowym poziomie tj. 70 km/h, z miejscowym tylko obniżeniem na wysokości zjazdów na ul. Wilanowską i Zatorską.

Z poważaniem

 

Leszek Kędzior, grupa GminniAktywiści z gminy Długołęka

oraz mieszkańcy Wrocławia i Aglomeracji Wrocławskiej


Leszek Kędzior / GminniAktywiści    Skontaktuj się z autorem petycji