Petycja o przeprowadzenie miejskich konsultacji społecznych w sprawie bulwarów wzdłuż rzeki Rudawa w Krakowie

Do:

I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Andrzej Kulig

II Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Jerzy Muzyk  

Szanowni Państwo!

W związku z zamierzeniami budowy bulwarów miejskich i tras rowerowych wzdłuż rzeki Rudawa przez Zakład Zieleni Miejskiej w Krakowie zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie konsultacji społecznych celem wypracowania takiej organizacji terenów zielonych, tras rowerowych i spacerowych wzdłuż rzeki Rudawy, które pozwolą pogodzić interesy wszystkich okolicznych mieszkańców, a jednocześnie zachować jak najwięcej walorów przyrodniczych. Rzeka Rudawa, zwłaszcza na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Podłużnej jest miejscem o pięknej przyrodzie, jest głównym rekreacyjnym miejscem dla mieszkańców dzielnicy Zwierzyniec. Wały Rudawy i ścieżki wzdłuż rzeki służą do spacerów, wyprowadzania psów, joggingu, rekreacyjnej jeździe rowerem. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie proponuje pokrycie wałów ścieżkami betonowo-asfaltowymi, które w naszej opinii zniszczą charakter tego miejsca. Wprowadzą dodatkowy ruch rowerowy o charakterze treningowo-sportowym, który wzorem tras rowerowych do Tyńca, uniemożliwi spacery, doprowadzi do wielu niepotrzebnych konfliktów.

Jesteśmy świadomi tego, że ciąg wzdłuż rzeki Rudawy jest wskazany jako miejsce wytyczenia trasy rowerowej zgodnie z założeniami Studium Podstawowych Tras Rowerowych, a także ma być elementem trasy Velo Rudawa. Wspieramy jego realizację, bo będzie służył także mieszkańcom dzielnicy Zwierzyniec, umożliwiając szybsze połączenie rowerowe z centrum miasta oraz lepsze połączenie rowerowe z terenami rekreacyjnymi poza miastem. Ale tego typu inwestycja nie może wpływać negatywnie na obecny sposób użytkowania terenów wzdłuż rzeki Rudawa.

Jedną z naszych propozycji jest zachowanie jak największych odcinków na wałach na potrzeby rekreacyjne, w tym wolna rekreacyjna jazda rowerem jak dzisiaj. Natomiast transportowy oraz treningowo-sportowy ruch rowerowy na odcinku od ul. Podłużnej do Kościuszki przekierować na ulice ciągnące się wzdłuż wałówm, czyli Emaus, Korbutowej, Becka. Ulice te charakteryzują się tylko lokalnym, bardzo małym ruchem samochodowym, i z powodzeniem mogą służyć celom transportu rowerowego.

Mamy świadomość, że tego typu ustalenia wymagają ustaleń między-wydziałowego, gdyż wchodzi także w kompetencje ZDMK w zakresie dokończenia budowy lokalnych dróg zgodnie z planami oraz ZTP – organizacja ruchu na istniejących już ulicach.

Wnioskujemy, aby został wytyczony dedykowany międzyzakładowy zespół, który zapewni współpracę między zainteresowanymi jednostkami miejskimi i wypracowanie wspólnego rozwiązania. Postulujemy także o stworzenie przyrodniczego Parku Rudawy celem ochrony walorów przyrodniczych na przyszłość.

IMG_20210428_185619.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marcin Sajdak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...